Przepisy FCC: Aktualizacje proceduralne dotyczące sprzętu elektronicznego i radiowego

Kodeks przepisów federalnych – tzw Kodeks przepisów federalnych Stanów Zjednoczonych który zawiera m.in. przepisy dotyczące sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego – przeszedł w ostatnim czasie istotne aktualizacje. Dzięki temu przydatne, jeśli nie konieczne, jest przedstawienie przeglądu niektórych szczegółów zastosowania samych reguł. Jest oczywiste, że Kodeks Federalny jest bardzo złożony, w związku z czym poniżej znajduje się ogólna analiza obowiązująca dla większości sprzętu, jednakże każdy przypadek należy oceniać indywidualnie.

Tytuł 47 Kodeksu przepisów federalnych

Jak wiadomo, cofnięcie się o krok Federalna Komisja Łączności (FCC) definiuje przepisy dotyczące różnych typów sprzętu elektronicznego, w tym urządzeń wykorzystujących częstotliwość radiową, terminali telekomunikacyjnych oraz sprzętu przemysłowego, naukowego i medycznego. Regulamin zawarty jest w ust Tytuł 47 wyżej wymienionego Kodeksu Przepisów Federalnych.

Zbadano określone części tej sekcji Kodeksu, które definiują ważne rozróżnienie pomiędzy rodzajami produktów. Odniesiono się do promienników niezamierzonych i promienników zamierzonych, umieszczając w pierwszej kategorii wszystkie produkty, które celowo nie emitują częstotliwości radiowych – takie jak urządzenia elektroniczne i informatyczne bez nadajników radiowych – i pozostawiając w drugiej kategorii te, które celowo emitują częstotliwości radiowe, takie jak takie jak sprzęt radiowy.

w Część 15 tytułu do którego się odnosi, dopuszczalną ilość zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez nadajniki celowe, urządzenia radiowe nadające bez konieczności posiadania pozwolenia oraz nadajniki niezamierzone, urządzenia elektryczne zawierające w sobie obwód cyfrowy i działające na częstotliwości powyżej 9 kHz. W szczególności część 15B określa zasady dotyczące grzejników niezamierzonych, a część 15C – grzejników zamierzonych.

Certyfikacja i Deklaracja Zgodności

W odniesieniu do rodzaju produktu i sprzętu, dla którego występuje się o zatwierdzenie, zgodność z wymogami FCC demonstruje się w oparciu o dwie różne procedury.

Deklaracja zgodności dostawcy (SDoC), którą można przeprowadzić przez producenta przy pomocy A wyposażone laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych testów. SDoC ma zastosowanie do szeregu produktów, takich jak produkty elektroniczne i informatyczne bez nadajników radiowych oraz produkty, które integrują jeden lub więcej modułów radiowych posiadających już certyfikat FCC i które nie wymagają wykonywania testów SAR, co zostało omówione bardziej szczegółowo w następnym akapicie.

Procedura zwana „Certyfikacją” polega na wykonaniu badań na poziomie min Laboratorium akredytowane przez FCC oraz zaangażowanie Jednostki Certyfikującej Telekomunikację. The TCB zajmuje się także przesyłaniem dokumentacji na stronę internetową FCC (w tym raportów z testów).

Procedura ta wymaga, aby firma odpowiedzialna za produkt uzyskała certyfikat od FCC identyfikator zwany Kodem Odbiorcy. Identyfikator ten jest wymagany tylko raz i będzie stanowić pierwsze znaki wszystkich kodów identyfikacyjnych FCC, które zostaną przypisane do różnych produktów tej firmy.

Ponadto proszona jest o nominację agent FCC w USA, odpowiedzialny za reprezentowanie producenta lub importera we wszelkich kontaktach z FCC dotyczących certyfikacji i autoryzacji ich sprzętu. Agent musi mieć z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz być upoważnionym do otrzymywania powiadomień prawnych i innych oficjalnych dokumentów w imieniu producenta lub importera.

Potrzeba testów SAR

The Testy SAR są wymagane i konieczne w przypadku produktów, które wymagają stosowania z częścią promieniującą (anteną) w odległości mniejszej niż 20 cm od ciała. Wyjątek stanowią produkty, które spełniają jedną z następujących cech:

  • transmitowana moc radiowa, uśredniona w czasie, ogółem wszystkich nadajników mniejsza niż 1 mW (dotyczy również urządzeń wszczepionych);
  • moc każdego nadajnika, uśredniona w czasie, mniejsza niż 1 mW i odległość między względnymi częściami promieniującymi większa niż 2 cm;
  • w przypadku wielu nadajników, które nie działają jednocześnie i które indywidualnie spełniają jedną z powyższych zasad;

Ponadto istnieją inne warunki wykluczenia w zależności od mocy i częstotliwości nadajników, które wymagają szczegółowych obliczeń, bardzo szczegółowych, aby można je było szczegółowo zbadać w tym miejscu.

We wszystkich innych przypadkach, z wyjątkiem wymienionych powyżej, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami Procedura „certyfikacji”. jak opisano powyżej.

Aby bezpiecznie i szybko wprowadzić swoje produkty na rynek amerykański, firmy mają obowiązek zaświadczyć, że produkty przeznaczone do wprowadzenia na rynek spełniają wymagania techniczne określone przepisami.

Sicom Testing oferuje swoim klientom m.in pełen serwis Oznaczenie FCC we wszystkich przypadkach wskazanych powyżej, dołączony rejestracja firmy w FCC (kod beneficjenta) i funkcję odpowiedzialnego przedstawiciela. Podobne usługi oferowane są również dla Kanady, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

kontrola dostępu rfid zgodność Router z modemem Zgodność elektromagnetyczna FCC">Znak FCC

1 komentarz do “Regolamenti FCC: aggiornamenti procedurali per apparecchiature elettroniche e radio”

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.