Zharmonizowana norma EN 50360

Tam Norma EN 50360 dotyczy wartości dopuszczalnych narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne, które sprzęt radiowy używany w kontakcie z uchem musi przestrzegać podczas normalnej pracy.

Celem normy jest wykazanie zgodności wyrobów z podstawowymi ograniczeniami i limitami narażenia dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne.

Norma EN 50360 została opracowana i wydana przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), który jest Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki, i stosowana jest w celu wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Radiowej 2014/53/UE, art. 3.1 (a).

Obszar zastosowania: norma dotyczy urządzeń komunikacji bezprzewodowej stosowanych przy uchu, w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz.

Wśród urządzeń podlegających normie EN 50360 znajdują się:

  • telefony komórkowe
  • słuchawki bezprzewodowe
  • krótkofalówka

GŁÓWNA TREŚĆ STANDARDU

Norma EN 50360 określa wartości graniczne SAR (Specific Absorption Rate), czyli pomiaru procentu energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez organizm ludzki poddawany działaniu pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF), którego należy przestrzegać dla urządzeń nadajników używanych przy uchu.

SAR (specyficzny współczynnik absorpcji)

Współczynnik SAR jest bardzo ważnym parametrem charakteryzującym emisję urządzeń i ich potencjalną szkodliwość. Na podstawie określonych norm wszyscy producenci muszą ocenić współczynnik SAR, jaki urządzenia mogą indukować w głowie po ich użyciu. Aby zachować maksymalną wartość odniesienia, wyniki tych testów przeprowadzonych w laboratorium w standardowych warunkach na fantomach symulujących ludzką głowę można zapoznać się z instrukcjami produktów, w których należy podać maksymalną zmierzoną dla tego wartość SAR danego modelu sprzętu.

Wartość SAR wyrażana jest w J/sx 1/kg=W/kg (waty na kilogram), co wyraża energię pochłoniętą w określonym czasie przez element masy jednostkowej; w związku z tym będzie ona obliczana w watach na kg.

Norma odróżnia podstawowe ograniczenia wartości SAR dla sprzętu przeznaczonego do użytku ogółu społeczeństwa od tych dla sprzętu przeznaczonego do użytku przez pracowników, nawiązując odpowiednio do Zalecenia Rady Europejskiej 1999/519/WE i Dyrektywy 2013/35/UE .

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Domniemana szkodliwość dla zdrowia ludzkiego narażenia na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF) jest od kilku lat przedmiotem zainteresowania zarówno naukowego, jak i publicznego, w szczególności w odniesieniu do użytkowania telefonów komórkowych.

Technologia komórkowa generuje pola elektromagnetyczne na dwa sposoby:

  • po pierwsze, poprzez anteny rozmieszczone w miastach i na ulicach;
  • po drugie, przez same urządzenia transmitujące do anten.

Sposób, w jaki te pola elektromagnetyczne oddziałują na organizmy biologiczne, zależy od ich energii i częstotliwości. Ciało ludzkie jest przezroczyste w niektórych częstotliwościach w porównaniu do innych: na przykład światło słoneczne wnika głęboko w skórę i jest całkowicie pochłaniane, podczas gdy pola elektromagnetyczne mogą przechodzić przez ciało. Równie ważny jest aspekt związany z energią, dlatego istnieją specjalne kremy, które chronią przed szczególnie silnym promieniowaniem słonecznym.

rozmawiając

Z tych powodów norma EN 50360 i inne standardy weryfikują narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne, należy podać zalecane limity narażenia dla sprzętu używanego w pobliżu ucha i ciała ludzkiego.

W dzisiejszym społeczeństwie narażenie na pola elektromagnetyczne jest nieuniknione, także ze względu na wzrost rozpowszechnienia telefonów komórkowych, a także gęstość anten telefonów komórkowych w miastach. Dlatego też szczególnie istotne jest pytanie, czy urządzenia stosowane w pobliżu ucha są szkodliwe dla zdrowia, czy też nie.

Do chwili obecnej nie ma dowodów naukowych potwierdzających występowanie szkodliwych skutków narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej na typowych poziomach występujących w środowiskach powszechnie uczęszczanych przez ludność.

Należy pamiętać, że brakuje danych dotyczących skutków zdrowotnych długotrwałego narażenia, biorąc pod uwagę niedawny wiek urządzeń technologii mobilnej i znaczny wysiłek, jakiego wymagają takie badania, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów.

Gdzie znaleźć wartości SAR

Generalnie wartości podane są w papierowej instrukcji wewnątrz nowo zakupionego smartfona i/lub w instrukcji cyfrowej, którą można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Najlepiej uważać na nieoficjalne strony i polegać wyłącznie na wiarygodnych źródłach, takich jak producent czy jednostki certyfikujące.

Nowe technologie zawsze niosą ze sobą ryzyko i możliwości, dlatego istotne jest wsparcie ze strony ekspertów z branży, takich jak Sicom Testing, laboratorium badawcze kompetentne w ocenie poziomów narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne i Pomiary SAR.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

telefon deszczowy Analiza schematu elektrycznego Dom rodzinny Bezpieczeństwo System pomiarowy SAR

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.