aktualizacja PL 50121, tabor kolejowy i kompatybilności elektromagnetycznej

aktualizacja PL 50121, tabor kolejowy i kompatybilności elektromagnetycznej

nowa wersja standardu została opublikowana PL 50121-3-2 – Kolejnictwo, tranviaria, trolejbusów i metra. Kompatybilność elektromagnetyczna – część 3-2: taboru – sprzęt.

Ta najnowsza aktualizacja obejmuje standard techniczny nazwie normy zharmonizowane PL 50155 Kolejnictwo, tranviaria, trolejbusów i metra – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze o których mowa w dyrektywie europejskiej w sprawie interoperacyjności Europejskiej dużą prędkością.
Nowa wersja, w życie od maja 2015, całkowicie zastępuje poprzedni PL 50121-3-2 del 2006, która jednak pozostaje ona zastosowanie do maja 2018.

Jak to już się stało w przypadku innych aktualizacji w kolejach, Można się spodziewać, że producenci tych pojazdów wymaga wczesnego stosowania nowej reguły, zanim stanie się obowiązkowe, biorąc pod uwagę czas realizacji projektów, duża liczba elementów i dość długi okres eksploatacji pojazdów kolejowych.
nawet Test PL 50155 i Test PL 45545 Są one aktualizowane zgodnie z nowymi przepisami

EMC Aktualności: sprzęt do 6 Standardy GHz i nowych metod pomiarowych dla

PL 50121-3-2, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, Nowa wersja przynosi kilka istotnych zmian w stosunku do poprzedniej edycji.
Najpierw wydłuża pomiarów emisji oraz odporność na trwałe aż do 6 GHz, uwzględnieniem, więc, Również standardy telekomunikacyjne, które korzystają z wyższych częstotliwości do 5 GHz, takich jak niektóre standardowe warianty Wi-Fi.

Laptop na pociąg

Zastosowanie tego standardu gwarancji, następnie, że urządzenia powszechnie stosowane przez pasażerów na tych środków nie przeszkadzają ani nie może być zakłócany przez systemów elektrycznych i elektronicznych systemów na pokładzie pojazdów kolejowych.

Kolejną nowością jest standardem odniesienia dla predyspozycji środowisk i systemów pomiarowych w laboratorium sprawia, że ​​te testy kompatybilności elektromagnetycznej.
W odróżnieniu od kiedy wskazano w poprzedniej wersji, że w tym aspekcie, o których mowa w normie PL 55011 – urządzeń przemysłowych, naukowe i medyczne (IZM) – Cechy zakłócenia radiowe – Ograniczenia i metody pomiarów, w nowej wersji jest mowa norm grupowych PL 55016 – Specyfikacja dla urządzeń i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności.

Następnie przechodzi z zastosowania przepisu „niszy”, Dotyczy sprzętu naukowego i przyrządów pomiarowych, Zastosowanie reguły bardziej ogólny i rozproszonym, który dotyczy w szczególności wszelkich urządzeń konsumenckich.

Tendencja do zbiegają unikalnej normalizacji

Ostatni zmiana wprowadzona wynika, że ​​w chwili obecnej nie proces zbieżności w kierunku jednolitego sposobu wykonywania pomiarów produktów należących do różnych kategorii i obszarów i, odpowiednio, objęte różnymi dyrektywami europejskimi.
W ten sposób przepisy odżywiają ewolucję techniczną oraz bieżące kostiumy, w której te same technologie dominujących przenikają różne dziedziny i, naraz, zobaczyć na żywo coraz więcej obszarów kiedyś oddzielić.
Przykładem jest powszechnym użyciu tabletek, laptopy i bezprzewodowej technologii w pociągach, samoloty i łodzie.

wóz

Podobny proces konwergencji jest również występujący w sferze wojskowej, na przykład w przypadku różnego rodzaju urządzeń dostarczanych do ścigania i organami wojskowymi.
Zgodnie z obowiązującym prawem europejskim, te urządzenia są zwolnione z przestrzegania tych samych ograniczeń i według tych samych kryteriów, które podlegają urządzenia elektroniczne do użytku cywilnego; jednak, aby uniknąć wystąpienia problemów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić, W ostatnich latach często jest również wymagana w celu poświadczenia tych urządzeń zgodnie z przepisami sprzętu cywilnego.

Ponadto stosowanie cywilnych standardów bezpieczeństwa w wojsku potwierdza zasadę, że nawet dla personelu wojskowego, w taki sam sposób jak każdy inny pracownik, Zdrowie i bezpieczeństwo muszą być chronione przed niepotrzebne ryzyko.

Sicom Testing Oferuje kompleksowe usługi dla Testowanie sprzętu elektronicznego do użytku kolejowej i metra.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

action-łódź-skuter wodny Projektowanie, przyjazne dla środowiska spełnienie Internet przedmiotów

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.