Zharmonizowana norma EN 50121-3-2

Zharmonizowana norma EN 50121-3-2

PL 50121-3-2 chodzi o aspekty kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń zainstalowanych na pokładzie pojazdów kolejowych.

W nim są określone wymagania, które muszą spełniać te produkty w zakresie emisji i odporności, biorąc pod uwagę środowisko kolejową i zakłócenia generowane przez inne urządzenia znajdujące się na pokładzie.

PL 50121-3-2 Jest przygotowany i wydany przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) których jest Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki.

zakres: reguła odnosi się do aspektów emisji i odporności kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do stosowania na taboru oraz o zakresie częstotliwości do 400 GHz.

Przykłady urządzeń do montażu w pojazdach szynowych są:

  • urządzenia do zapisu i przechowywania danych (Rejestrator danych);
  • telefony alarmowe;
  • wyświetlacz sygnalizacja;
  • głośniki.

ELECTROMAGNETIC zgodności w dziedzinie kolejowych

Infrastruktura kolejowa ma kompleks elektromagnetyczne środowisko tworzone przez wielu systemów sygnalizacyjnych, trakcja, telekomunikacji i łączności radiowej.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) pomiędzy systemami elektrycznego i elektronicznego jest niezbędnym wymogiem dla bezpiecznego i niezawodnego działania sprzętu. To wszystko jest zbyt oczywiste, że zakłócenia spowodowane systemów trakcyjnych może zakłócać urządzenia sygnalizacyjne, o potencjalnie niebezpiecznych skutkach.

Głównym problemem z szyną kompatybilność elektromagnetyczną środowiska jest zróżnicowana funkcja szyn. Pierwotnie szyny były wyłącznie mechaniczny system naprowadzający, ale z nadejściem elektrycznej i wzrost technologiczny sprawiły, że infrastruktura kolejowa skomplikowany system, w którym interakcje z różnych urządzeń. Obecność zaawansowanych technologicznie urządzeń i „historyczne” sprawia problem interferencji niezwykle ważnym zagadnieniem.

w Europie, aspekty kompatybilności elektromagnetycznej są regulowane przez dyrektywę 2014/30 / UE, która ma zastosowanie również do urządzeń kolejowych.

pociąg

STANDARD 50121

Konkretne zharmonizowane przepisy dotyczące sektora kolejowego EN 50121 regulujących aspekty kompatybilności elektromagnetycznej zarówno w środowisku kolejowego zarówno pomiędzy szyną a środowiskiem zewnętrznym.

Rodzina norm EN 50121 Jest on podzielony na 6 Części obejmujące różne obszary:

  • PL 50121-1 ogólność
  • PL 50121-2 Emisja całego systemu kolejowego na otoczenie zewnętrzne
  • PL 50121-3-1 Tabor - Pociąg i kompletny pojazd
  • PL 50121-3-2 Tabor - Aparatura
  • PL 50121-4 Emisja i odporności urządzenia sygnalizacyjnego i telekomunikacyjnego
  • PL 50121-5 Emisja i odporność urządzeń i instalacji zasilania stałe

W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym umieszczonym na pokładzie normą EN dotyczy 50121-3-2 który uwzględnia zarówno wewnętrzna infrastruktura kolejowa jest środowisko zewnętrzne środowisko.

Średnia uważa również żadnych zakłóceń z nadajników radiowych przenośnych wykorzystywanych na pokładzie, takie jak walkie-talkie.

Celem standardu jest określenie granic i metody testowe do emisji i spotykają się wymagania w odniesieniu do odporności na zakłócenia przewodzonych i promieniowanych zaburzeń.

Wymogi emisji mają na celu zapewnienie, że hałas generowany przez urządzenie w czasie jego normalnej pracy nie przekracza poziomu, który zapobiega sprzęt do prawidłowego funkcjonowania.

podobnie, wymagania odporności mają na celu zapewnienie, że urządzenia zainstalowane na pokładzie nie są zbyt podatne na zakłócenia generowane przez inne urządzenia.

Do weryfikacji urządzeń kolejowych mogą być złożone na niektórych częściach, więc dobrze jest polegać na warsztacie jako eksperta Sicom Testing że, dzięki jego Wieloletnie doświadczenie w branży kolejowej, może ona dostarczyć wszystkie niezbędne wsparcie, aby ocenić i zweryfikować aspekty kompatybilności elektromagnetycznej tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

action-łódź-skuter wodny łóżko z napędem Połączyć zmotoryzowany fotel

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.