Zharmonizowana norma EN 50360

Ten Norma EN 50360 jest dopuszczalne wartości narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych, że sprzęt radiowy stosowany w kontakcie z uchem muszą spełniać w ich normalnej pracy.

Celem normy jest wykazać, że urządzenia są zgodne z podstawowych ograniczeń i limitów ekspozycji na narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

Norma EN 50360 Został on przygotowany i wydany przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), których jest Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, i jest stosowany w celu wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy Radio 2014/53 / UE, sztuka. 3.1 (a).

Zakres zastosowania: Norma dotyczy urządzeń komunikacji bezprzewodowej wykorzystywanych blisko ucha, w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 Ghz.

Wśród sprzętu objętego normą EN 50360 są:

  • telefony komórkowe
  • cuffie bezprzewodowy
  • walkie-talkie

Główną zawartość STANDARD

Norma EN 50360 Określa granice Współczynnik SAR (Współczynnik absorpcji swoistej), czyli miarą procentu energii elektromagnetycznej wchłaniane przez organizm człowieka, gdy jest on narażony na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej (RF), które muszą być przestrzegane w odniesieniu do urządzeń nadawczych wykorzystywanych blisko ucha.

SAR (Specific Absorption Rate)

SAR jest bardzo ważnym parametrem dla scharakteryzowania emisji urządzeń oraz ich potencjalną szkodliwość. Na podstawie przepisów szczególnych, wszyscy producenci muszą ocenić SAR, że sprzęt może wywołać w głowę w wyniku ich stosowania. Aby być przestrzegane maksymalną wartość referencyjną, Wyniki tych testów, przeprowadzona w laboratorium w standardowych warunkach widm, które symulują ludzką głowę, Można je znaleźć w podręcznikach produktów, które muszą zgłaszać maksymalną wartość SAR zmierzona dla danego modelu sprzętu.

Wartość ta jest wyrażana w J / kg x y = W / kg (Watts kilogram), która wyraża pochłanianej energii w określonym czasie za pomocą jednolitego elementu masie; W konsekwencji będzie obliczona w watach na kg.

Na prawo rozróżnia między podstawowymi ograniczeniami o wartości SAR dla urządzeń przeznaczonych do stosowania przez ogół społeczeństwa od tych dla sprzętu przeznaczonego do stosowania przez pracowników, odnosząc się do zalecenia Rady UE 1999/519 / WE i dyrektywy 2013/35 / UE, odpowiednio.

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Domniemany szkody dla zdrowia ludzkiego ekspozycji na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF) Minęło kilka lat przedmiotem zainteresowania zarówno naukowych i opinii publicznej, zwłaszcza że chodzi o korzystanie z telefonów komórkowych.

Technologia komórkowa wytwarza pole elektromagnetyczne na dwa sposoby:

  • najpierw, za pośrednictwem anten znajdujących się w miastach i na drogach;
  • po drugie, tych samych urządzeń, anteny nadawcze.

Sposób, w jaki te pola elektromagnetyczne interakcji z organizmami biologicznymi zależy od ich energii i częstotliwości. Ciało ludzkie jest przezroczysta dla niektórych częstotliwości niż pozostałe: Na przykład, światło słoneczne przenika głęboko w skórę i jest całkowicie wchłaniany, natomiast pola elektromagnetyczne mogą przejść przez ciało. Równie ważny jest aspekt energii, Dlaczego istnieją specjalne kremy, aby chronić się przez promieniami słonecznymi szczególnie silnych.

mówić

Z tych powodów, Norma EN 50360 oraz inne zasady weryfikacjinarażenie ludzi Pola elektromagnetyczne podają zalecane limity ekspozycji dla sprzętu używanego w pobliżu ucha i ciała ludzkiego.

W dzisiejszym społeczeństwie, ekspozycji na pola elektromagnetyczne jest nieunikniona, Również z powodu coraz częstszego korzystania z telefonów komórkowych, a nawet gęstości anten telefonii komórkowej w miastach. Więc, pytanie, czy urządzenia wykorzystywane są szkodliwe dla zdrowia ucha, czy nie ma szczególne znaczenie.

Do tej pory nie ma dowodów naukowych potwierdzających obecność szkodliwych skutków narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych RF przy typowych poziomach znaleźć w powszechnie uczęszczanych przez ludność.

Trzeba pamiętać, że nie ma danych dotyczących wpływu na zdrowie długotrwałego narażenia, biorąc pod uwagę niedawne wiek urządzeń mobilnych technologii i znaczące zobowiązanie, że badania te wymagają, zarówno pod względem czasu i kosztów.

Gdzie można znaleźć wartości SAR

Zwykle, Wartości podane są w drukowanej instrukcji zawartych w smartfonie właśnie zakupionego i / lub ręcznego cyfrowy, który można pobrać z oficjalnej strony. Należy uważać na nieoficjalnych stronach i polegać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak organy producentów lub certyfikacji.

Nowe technologie zawsze obecne zagrożenia i szanse, za to istotne jest, aby towarzyszyć figur ekspertów w branży jako Sicom Testing, kompetentne laboratorium badawcze w ocenienarażenie ludzi do pól elektromagnetycznych i we środki SAR.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

deszcz-phone Analiza schemat połączeń Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.