Upgrade EN 50360:2001/A1:2012 narażenie człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Upgrade EN 50360:2001/A1:2012 narażenie człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Od lutego 2015 stało się obowiązkowe, aby zastosować ostatecznie l 'Zmiana A1 Norma Europejska PL 50360:2001/A1:2012 „Norma wyrobu, aby wykazać zgodność telefonów komórkowych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz – 3 GHz)”.
zmiana, wprowadzono dell'Amendment A1, opublikowany w lipcu 2012, Składa się on tylko w eliminacji zdania z tekstu Normy Europejskiej, ale jest to zmiana z ważnymi konsekwencjami.

bezpieczeństwo pracownika

Zmieniony pkt rozważa możliwość stosowania norm określonych w dokumencie ICNIRP 1998 mniej restrykcyjne niż te narzucone przez normy europejskiej EN 50360.

Wartości graniczne narażenie człowieka pól elektromagnetycznych generowanych przez telefony komórkowe i inne sprzęt radiowy, podlega wykorzystywane pobliżu ucha, Mogą one być różne w przypadku użytku profesjonalnego lub nieprofesjonalnego.
W rzeczywistości, to było dopuszczalne narazić pracownika do ekspozycji do 5 krotnie wyższe niż dozwolone dla każdego obywatela.

Z ostatecznym wyeliminowaniu tego odstępstwa od wartości granicznych narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne są zunifikowane.

Ostateczne stosowanie Norma EN Europeo 50360:2001 / Zmiana A1:2012 Interweniuje na innym ważnym aspekcie osiąganego z linka do dokumentu ICNIRP, często przedmiotem błędnej interpretacji w zakresie stosowania metod pomiarowych.
mi’ Udane fakt, że laboratoria badawcze i centra certyfikacyjne widzieli wyjątek ten można przeprowadzić testy narażenia człowieka z metod alternatywnych (lub jeśli chcemy “ze skrótami”) w porównaniu do pomiary SAR (Specific Absorption Rate) przewiduje standard lub nawet, z jeszcze bardziej zniekształcony interpretacji, nie wykonywać na wszystkich tych kontroli.

W tym kontekście, bieżąca aktualizacja EN 50360 ma również tę zaletę, aby ostatecznie rozwiązać ten problem, wyczyszczenie pola możliwych niejasności.

Sicom Testing Oferuje kompleksowe usługi dla oceny ryzyka narażenie człowieka pól elektromagnetycznych i pomiary SAR swoich produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

SAR Measurement System kuchnia Dom rodzinny Bezpieczeństwo Bezprzewodowa ładowarka

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.