fbpx
Zharmonizowana norma EN 60529

Zharmonizowana norma EN 60529

średnia NA 60529 To opisuje system klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy do sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stopień ochrony jest oznaczony Kod IP (Ochrona przed wnikaniem) który wyraża poziom ochrony obudów dla materiałów elektrycznych przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem ciał stałych i wody.

Norma EN 60529 Jest emitowany od CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) których jest Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, na podstawie międzynarodowej normy IEC 60529. To z kolei jest przygotowywane i wydawane przez IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Zakres zastosowania: reguła ma zastosowanie do obudów urządzeń elektrycznych i elektronicznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 72,5 Kv.

KOD IP

Stopnie ochrony IP są zazwyczaj składa się z dwóch cyfr charakterystyki:

 • Pierwsza cyfra wskazuje, że obudowa zapewnia ochronę osób przed dostępem do części niebezpiecznych, poprzez zapobieganie lub ograniczenie wnikaniu w obudowie części ciała lub narzędzia zakwestionowane przez osoby i tym, że obudowa urządzenia zapewnia ochronę przed przenikanie ciał obcych;
 • Druga cyfra oznacza, że ​​obudowa przyrządu zapewnia ochronę przed szkodliwych efektów wprowadzania ciekłego.

Stopień IP wskazywany jest za pomocą dwóch charakterystycznych cyfr, plus ewentualnie dodatkowy list wskazujący stopień ochrony ludzi przed dostępem do części pod napięciem oraz dodatkowy list zawierający dodatkowe informacje dotyczące produktu.
W przypadku braku informacji na jednej z dwóch cyfr, można to zastąpić znakiem X. Dodatkowa litera i dodatkowa litera są opcjonalne i dlatego można je pominąć bez zastępowania.
Testy IP są częścią weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego produktu, w rzeczywistości zostały zaprojektowane głównie do ochrony elementów elektrycznych.

PIERWSZA CYFRA KODU IP

Pierwsza cyfra kodów IP określa stopień ochrony przed wejściem zewnętrznych ciał stałych oraz ochronę ludzi przed kontaktem z częściami niebezpiecznymi.

 • IP0X Brak ochrony
 • IP1X Ochrona przed ciałami stałymi do 50 mm i Ochrona przed dostępem z tyłu dłoni
 • IP2X Ochrona przed ciałami stałymi do 12 mm i Ochrona przed dostępem palcem
 • IP3X Ochrona przed ciałami stałymi do 2.5 mm i Ochrona przed dostępem za pomocą narzędzia
 • IP4X Ochrona przed ciałami stałymi do 1 mm i Ochrona przed dostępem za pomocą drutu
 • IP5X Ochrona przed kurzem i Ochrona przed dostępem za pomocą przewodu
 • IP6X Pełna ochrona przed kurzem i ochrona przed dostępem za pomocą przewodu

Ochrona IP1X jest dopuszczalna dla urządzeń, które mają być chronione przez obudowę lub instalowane w zamkniętych miejscach i dostępne tylko dla przeszkolonych osób. Zabezpieczenia IP2X i IP3X są bardziej odpowiednie dla komponentów instalowanych w miejscach dostępnych dla nieprzeszkolonych osób w zwykłym środowisku. Ochrona IP4X jest stosowana, gdy spodziewana jest obecność przewodów, wióry, opiłki lub inne. Stopień ochrony IP5X jest odpowiedni dla środowisk o sporadycznym zapyleniu, a stopień ochrony IP6X jest odpowiedni dla środowisk stale zapylonych.

DRUGA CYFRA KODU IP

Druga cyfra kodów IP określa ochronę przed wnikaniem płynów:

 • IPX0 Brak ochrony
 • IPX1 Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody
 • IPX2 Ochrona przed spadającymi kroplami wody przy maksymalnym nachyleniu 15 °
 • Ochrona przed deszczem IPX3
 • IPX4 Ochrona przed bezpośrednimi rozpryskami wody
 • IPX5 Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
 • IPX6 Ochrona przed falami
 • IPX7 Ochrona przed chwilowym zanurzeniem w wodzie (między 15 cm oraz 1 m głębokości do maksimum 30 minut)
 • IPX8 Ochrona przed trwałym zanurzeniem w wodzie (tak daleko jak 3 głębokość m trwa maksymalnie godzinę)
 • IPX9 Ochrona przed ciągłym zanurzeniem w wodzie oraz przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i temperaturą (tak daleko jak 3 głębokość m trwa maksymalnie godzinę)

Dla urządzeń, które muszą być zainstalowany na zewnątrz, lub w środowiskach z możliwą obecnością wody, zwykle wymagany jest poziom ochrony co najmniej IPX4.

 

Klasa IP

LIST DODATKOWY

Dodatkowa litera jest używana, gdy ochrona ludzi przed kontaktem z częściami niebezpiecznymi jest większa niż ochrona wejścia ciał stałych wyrażona pierwszą liczbą charakterystyczną.

 • A Chroniony przed dostępem wierzchem dłoni
 • B Chronione przed dostępem palcem
 • C Ochrona przed dostępem przy pomocy narzędzia
 • D Zabezpieczony przed dostępem przewodem

LIST UZUPEŁNIAJĄCY

Pismo uzupełniające służy do podania dodatkowych szczegółowych informacji, związane z materiałem.

 • H Sprzęt wysokiego napięcia
 • M Przetestowano pod kątem szkodliwego wpływu wody dostającej się podczas pracy urządzenia
 • S Przetestowane pod kątem szkodliwych skutków wnikania wody przy wyłączonym sprzęcie
 • V Nadaje się do stosowania w określonych warunkach atmosferycznych

Przykładowa reprezentacja:

IP 6 6 CH

IP: litery indeksu (Stopień ochrony)

6: Pierwszą cechą liczbowy (daje 0 a 6 lub literę X)

6: Drugą cechą liczebnik (daje 0 a 9 lub literę X)

C: Dodatkowy list

H.: dodatkowy list

Ogólnie, w przypadku produktów używanych na zewnątrz należy zapewnić produkty o stopniu ochrony od IP54 do IP67.

Kod IP jest ważnym wskaźnikiem ochrony zapewnianej przez sprzęt i dostarcza bardziej szczegółowych informacji niż opisy handlowe. Polegaj na kompetentnym laboratorium, takim jak Sicom Testing, w celu oceny stopnia ochrony IP i oceny testy bezpieczeństwa elektrycznego; pozwala producentom zweryfikować, czy ich sprzęt jest bezpieczny przed wprowadzeniem ciał stałych i płynnych przed wprowadzeniem ich do obrotu, ewentualnie umożliwiając ingerencję w produkt poprzez przyjęcie najbardziej odpowiednich rozwiązań.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka Analiza schemat połączeń Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.