Pogłębienie

sdoc

Aby być importowane i sprzedawane w USA, urządzenia o częstotliwości radiowej, musi uzyskać zezwolenie zgodnie z procedurami określonymi przez Federal Communications Commission (FCC); Procedury w listopadzie 2018 Zostały one poddane aktualizacji. Kategorie urządzeń, które muszą być zgodne z normami wyrażonymi przepisami FCC (część 15B) Są one następujące: obwody […]

Certyfikat CE jest niezbędnym elementem obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. Znak CE gwarantuje konsumentom zgodność wyrobu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Jak podkreślono w decyzji Parlamentu Europejskiego i […]

Il 6 wrzesień 2018 Sicom Testowanie e Udicer / Nautitest one podpisały umowę o współpracy w celu utworzenia nowej synergii w dziedzinie badań i certyfikacji wyposażenia morskiego. SICOM testowania jest laboratorium testowania i certyfikacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i radiowych, ekspert w badaniu morskich elektroniki i inżynierii roślin badaniu problemów granicznych. Uckham / Nautitest jest […]

Nowe rozporządzenie (Stany Zjednoczone) 2017/745 Medical Device, weszła w życie z dniem 25 maj 2017 i uchylające poprzedniej dyrektywy 93/42 / EWG, Wprowadza wiele zmian w ramach prawnych dotyczących wprowadzania na rynek europejski dla urządzeń medycznych. Te istotne zmiany, które wymagają rozszerzenia zakresu produktów, lepsze śledzenie urządzeń, bardziej efektywna kontrola […]

Rynek produktów zawierających mebli zelektryfikowanych komponentów jest obszarem o silnym wzroście i szczególnym znaczeniu dla producentów sektora: kanapy i fotele, biurka, regulacja wysokości, zmotoryzowane łóżka, elementy mebli ze zintegrowanym oświetleniem i łączności bezprzewodowej, Są one bardzo szybko rozprzestrzenia się w naszym codziennym życiu, zarówno prywatnych […]