Pogłębienie

Pogłębienie

Wiele odpowiedzi na Twoje pytania

Do wprowadzenia do obrotu zgodnie z prawem i bezpiecznie, piece i kotły muszą uzyskać oznakowanie CE, które gwarantuje konsumentowi
Artykuł
Ewolucja klasycznego zegarka na rękę w perspektywie Internetu Rzeczy, smartwatch staje się jednym z produktów
Artykuł
Dzięki stale rosnącemu rozpowszechnieniu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nowych technologii dla telekomunikacji, il tema dell'esposizione
Artykuł
Producenci sprzętu radiowego, którzy chcą sprzedawać 500 milioni di consumatori dell'UE devono procedere con la valutazione di
Artykuł
Federalna Komisja Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych reguluje wszystkie produkty zawierające nadajniki radiowe - takich jak sprzęt telekomunikacyjny,
Artykuł
Dispositivi estremamente diffusi nel campo dell'intrattenimento domestico, Głośniki Bluetooth są w stanie pogodzić dobry stopień praktyczności
Artykuł
Dyrektywa 2006/42/WE ma podwójny cel: harmonizację wymagań BHP mających zastosowanie do maszyn, zagwarantowanie w
Artykuł
Il settore dei dispositivi medici italiano ed europeo è cresciuto in modo costante nell'ultimo decennio, wspólnik w ciągle obecnym pytaniu
Artykuł
W przeszłości śledzenie było bardzo powszechne - na kuchenkach mikrofalowych lub innych rodzajach piekarników - ostrzeżenie
Artykuł
L'iter che porta alla certificazione di componenti per l'illuminazione è ben scandito da norme e direttive specifiche. Porozmawiajmy na przykład
Artykuł
Come evidenziato dal documento europeo „Podręcznik dotyczący granic i klasyfikacji we wspólnotowych ramach regulacyjnych dotyczących wyrobów medycznych”, ja oczyszczam
Artykuł
dyrektywa-rohs
In tema di restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ESA), Dyrektywa 2011/65/UE - nazywany również
Artykuł
Kodeks Przepisów Federalnych — zawarty w nim Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych, wśród innych aspektów, regulamin dla
Artykuł
Oznakowanie-UKCA
Od 1 Styczeń 2023, okres przejściowy na znakowanie UKCA dobiegnie końca, upewniając się, że
Artykuł
L'esigenza di verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti commercializzati, i ich składniki, poprzez testy laboratoryjne
Artykuł
Le possibilità d'uso relate alla domotica sono molteplici ed estremamente variegate; waha się od zagwarantowania doskonałego stopnia
Artykuł
smart-domotyka
Sektor automatyki domowej jest niezwykle zróżnicowany z punktu widzenia produktu. Si spazia dai dispositivi legati al mondo dell'intrattenimento
Artykuł
bezpieczeństwo-automatyka domowa
Sektor rynku w fazie gwałtownej ekspansji, automatyka domowa jest proponowana jako jeden z najlepiej prosperujących sektorów produkcji w dwuletnim okresie 2020-2021,
Artykuł
Oznakowanie UE
Cenne narzędzie dla konsumentów i firm od 25 lat, l'etichettatura energetica UE si presenta come guida efficace e chiara per
Artykuł
elektryczny silnik zaburtowy
W świecie żeglarstwa rekreacyjnego - a zwłaszcza wśród właścicieli małych i średnich łodzi -
Artykuł
man-down-devices
Urządzenia typu man-on-the-ground – zwane również urządzeniami typu man-down – są szczególną technologią bezpieczeństwa stosowaną przez tych pracowników, którzy
Artykuł
Sanityzacja i dezynfekcja środowisk publicznych, osoby prywatne i środki transportu należą do najbardziej poszukiwanych metodologii
Artykuł
Rocznica satysfakcji, Innowacje i powstające projekty są tym, co postrzega Sicom Testing jako bohatera 2020, a 17
Artykuł
Kontrola dostępu RFID
technologia RFID (Identyfikacja częstotliwości radiowej) - dzięki utrzymywaniu się konkurencyjnych kosztów i rosnącej penetracji w różnych sektorach
Artykuł
dezynfekcja
Technologie odkażania środowisk należą do najbardziej użytecznych i poszukiwanych w fazie restartu po
Artykuł
Grazie alla sempre crescente attenzione diretta all'ambiente, all'inquinamento e al risparmio energetico, l'utilizzo di tecnologie LED – in soluzioni abitative,
Artykuł
RFID
technologia RFID (Identyfikacja częstotliwości radiowej) Odgrywa kluczową rolę w wielu różnych dziedzinach, działając jako alternatywa dla kodów płodnej
Artykuł
In tempi recenti il design e la progettazione d'interni – che si tratti di soluzioni abitative, urzędy publiczne lub prywatne
Artykuł
Technologia RFID
technologia RFID (Identyfikacja częstotliwości radiowej) potwierdza swoją pozycję top wśród zasobów Internetu przedmiotów w zakresie kontroli dostępu, rozszerzenie
Artykuł
przenośny_komputer
norma EN 300 328 dotyczące właściwego wykorzystania widma radiowego oraz reguluje wprowadzanie na rynek urządzeń stacjonarnych
Artykuł
narażenie_człowieka
norma EN 50360 jest dopuszczalne wartości narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych, że urządzenia radiowe używane w
Artykuł
taksówka
norma EN 50121-3-2 chodzi o aspekty kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń zainstalowanych na pokładzie pojazdów kolejowych. W nim
Artykuł
deszcz-phone
norma EN 60529 To opisuje system klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych
Artykuł
Wycofanie produktu z rynku
Jak wiadomo, certyfikacja CE jest niezbędnym elementem obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim.
Artykuł
Efektywności energetycznej
Europejska dyrektywa w sprawie etykiet efektywności energetycznej (regulamin (UE) 2017/1369) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia immessi
Artykuł
ekologiczny projekt
Dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu 2009/125 / WE (Erp) stabilisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature connesse all’energia sul mercato
Artykuł
obrabiarki
Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42 / WE (MD) costituisce la base normativa per l'armonizzazione dei requisiti essenziali di sicurezza per le
Artykuł
Dioda technologia oświetleniowa (Diody emitujące światło) nadal korzystać z dużego spreadu na rynku krajowym i międzynarodowym, w
Artykuł
Testy elektroniczne
Europejska dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53 / UE (CZERWONY) stabilisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature radio sul mercato europeo.
Artykuł
zgodność
Dyrektywa 2014/30 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE - 26 Luty 2014 - harmonizacji ustawodawstw Państw
Artykuł
Analiza schemat połączeń
Dyrektywa 2014/35 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady - przestarzały 26 Luty 2014 i wdrażane we Włoszech
Artykuł
Internet rzeczy
Rodzi się z kombinacji czujników i sieci komunikacyjnej urządzeń cyfrowych, l'Internet of Things (Internet rzeczy) nadal opierać jako
Artykuł
Krótkofalówka
Dyrektywa 2014/53 RED / UE Parlamentu Europejskiego i Rady - wydany 16 kwiecień 2014 oraz uchylająca dyrektywę
Artykuł
Modem-Router
W celu importu i wprowadzenia do obrotu w Stanach Zjednoczonych, urządzenia o częstotliwości radiowej, musi uzyskać zezwolenie zgodnie z procedurami określonymi
Artykuł
Oznakowanie CE Wyposażenie
Certyfikat CE jest niezbędnym elementem obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. Znak CE
Artykuł
action-łódź-skuter wodny
Sicom Testowanie i Udicer / praca Nautitest razem dostarczenie Testing Service i certyfikacji wyposażenia morskiego łącząc swoje umiejętności tak
Artykuł
łóżko z napędem
Nowe rozporządzenie (i) 2017/745 na urządzeniach medycznych, weszła w życie z dniem 25 Może 2017 oraz uchylająca poprzednią dyrektywę
Artykuł
Połączyć
Ustanowienie współpracy między różnymi laboratoriami nie zawsze jest łatwe, o wiele mniej natychmiastowym. często, rzeczywiście, Jest to konkurencja przeważać
Artykuł
Zgodność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna jest ważnym tematem inżynierii i współczesnych społeczeństwach i jest ustawiony na coraz większe znaczenie
Artykuł
Brexit
Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący konsekwencji Brexitu dla handlu w Europie produktami z
Artykuł
Dom rodzinny
Są to produkty, w tym wielu przedmiotów codziennego użytku, które nie są przedmiotem szczególnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
Artykuł
zmotoryzowany fotel
W centralach Catas San Giovanni al Natisone, To odbyła się konferencja pt Bezpieczeństwo produktów
Artykuł
Internet rzeczy
Koncepcja "Internetu rzeczy"" (Internet rzeczy) si è diffuso esponenzialmente nell'ultimo decennio ed è ormai parte essenziale della vita
Artykuł
Zdatny do noszenia
Nell'ambito dell'Internet delle Cose (Internet przedmiotów), jednym z sektorów, który szybko się rozprzestrzenia, są "urządzenia do noszenia""
Artykuł
Dyrektywa 2014/53/UE
Sicom Testowanie otrzymuje wiele zapytań dotyczących dyrektywy europejskiej w sprawie urządzeń radiowych (CZERWONY) 2014/53/UE: tutaj jest podsumowanie odpowiedzi
Artykuł
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje szereg środków mających na celu ochronę tych, którzy pracują w sytuacjach zagrożenia i
Artykuł
Bigdata
Nawet dla osób o ograniczonej produkcji, koszt niezgodności produktu jest znacznie większa, jeżeli zostanie wykryty
Artykuł
Bezprzewodowa ładowarka
Baterie ładowanie indukcyjne weszły na rynek kilka lat: praktyczność naładować swoje urządzenia esonerando
Artykuł
5sol
Era telekomunikacji poczyniła wielkie postępy w rozwoju technologicznego sieci komórkowych pozwoliła na pojawienie się nowych urządzeń
Artykuł
Rocznica
Sicom Test s.r.l. obchodzi tych dni 5. lecie realizację jego głównego stosowanego do komory bezodbiciowej
Artykuł
SAR Measurement System
Bezprzewodowe urządzenia przenośne są obecnie częścią naszych codziennych nawyków i prawie stać się przedłużeniem siebie. Używamy
Artykuł
CEN CENELEC ETSI
Jakie są zharmonizowane przepisy techniczne? Normy zharmonizowane normy, w którym opisano, jak sprawdzić wymagania
Artykuł
raport z badań
od maja 2015 akredytowane laboratoria badawcze nie mogą ponownie wydawać sprawozdań z badań poprzez zmianę informacji odnoszących się do nazwy
Artykuł
Znak FCC
Aby uruchomić swoje produkty na rynkach międzynarodowych, firmy mają kilka kroków do podjęcia. Uszkodzony jest obowiązkiem
Artykuł
Antena
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwiecień 2014 Na 22.05.2014 opublikowane w Dzienniku Ustaw
Artykuł