sigurnosti

Mošta oprema

biti siguran u slučaju korištenja

abnormalna predvidljiv i jednog kvara