Izloženost ljudi elektromagnetskim poljima

Verifikacije postupanja u skladu s limitima izloženosti ljudi traži danas svladati različite metode ocjenjivanja