zahtjev Citat

NAŠE USLUGE počinje ovdje

Ispunjavanjem obrasca u nastavku bit će odmah kontaktirati da nam dati neke detalje o tražene usluge i karakteristikama proizvoda koji se analizira.

Na taj način možete dobiti prilagođeni citat.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Obavještavamo vas da vaše osobne podatke obrađivat će se ručno i elektronski odgovoriti na vaše zahtjeve i komunikacije o. Podaci neće biti dan na uvid trećim osobama. Za više informacija ili posebnim zahtjevima (otkazivanje, zaključati, ažuriranje, korekcija, integraciju podataka ili protivljenje liječenju) Možete pisati na e-mail adresu sales@sicomtesting.com.