Direktiva o niskom naponu (LVD)

Direktiva o niskom naponu (LVD)

La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – datiran 26 veljača 2014 e recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.86 del 19 svibanj 2016 – armonizza le legislazioni degli Stati membri in relazione al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro specifici limiti di tensione. La direttiva è volta ad assicurare che le apparecchiature elettriche coinvolte dispongano delle protezioni adeguate contro pericoli elettrici di varia natura. Riferendosi a norme tecniche IEC/ISO ENalle quali i produttori di prodotti elettrici devono attenersi – la Direttiva esplicita i rischi previsti per la salute e la sicurezza, definendo i parametri per cui i dispositivi siano sicuri rispetto all’uso previsto.

Ova Direktiva je dio zakonodavnog okvira za slobodno kretanje i marketing proizvoda u Europskoj uniji. Njegov krajnji cilj je izbjeći rizike vezane uz proizvod ili na fenomen, tako brani zajedničke interese europskih građana i tvrtki.

Engleski naziv za ove direktive: Direktiva o niskom naponu;

Njegov naziv je: LVD;

Njegov kod je: 2014/35/SAD;

Prethodna direktive o ovoj temi, Danas oni više nisu na snazi: 2006/95/EK, 73/23/CEE.

E „korisno znati reference direktivama jer često su u proizvoda ili komponenti dokumentacije, ali iu europskim zakonima i propisima, ako oni nisu nedavno ažurirane.

djelokrug: la direttiva 2014/35/EU (LVD) riguarda il materiale elettrico in corrente alternata e in corrente continua con tensione nominale rispettivamente tra 50 e 1000 A između V 75 e 1500 V.

bitni zahtjevi: pogođenih proizvodi od opsega direktive, da se stavi na europskom tržištu, devono essere conformi ai requisiti essenziali descritti nell’allegato 1 della direttiva. In linea generale i requisiti essenziali della direttiva riguardano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno.

Glavni sadržaj ove Direktive

 • preduvjeti
 • djelokrug
 • definicije
 • bitni zahtjevi
 • Obveze proizvođača
 • Obveze drugih gospodarskih subjekata
 • Slobodno kretanje
 • Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama
 • ocjenjivanje sukladnosti
 • prijavljena tijela
 • CE označavanje

preduvjeti

Oni su namijenjeni kao „pozadini” razloga koji su doveli do pisanja te direktive.

djelokrug

Opseg definira kategorije proizvoda ili fenomena obuhvaćenih Direktivom. Često opći kriterij izražen u pratnji eksplicitnim popisa proizvoda / pojavama koje su predmet Direktive i proizvoda / pojava koje su isključene iz Direktive kako bi se razjasnila specifične situacije.

definicije

U odjeljku „Definicije” znači uključivanje svih onih posebnih objašnjenja ključnih pojmova u Direktivi, Korisno je u potpunosti razumjeti opseg.

bitni zahtjevi

Bitni zahtjevi su zahtjevi koje proizvod mora zadovoljiti kako bi se stavljaju na tržište. Često su bitni zahtjevi se nalaze u Dodatku I Direktive.

Obveze proizvođača

proizvođač (ili njegov ovlašteni zastupnik u Europskoj uniji) je glavna osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište. Ovo poglavlje opisuje uvjete i postupke koji se moraju slijediti, pozivajući se na prilozima Direktive za objašnjenja i detaljnijih propisa.

Obveze drugih gospodarskih subjekata

Distributera i trgovaca su također odgovorni i nadležni ako se trgovina stavke koje nisu u skladu s europskim direktivama. Oni moraju potvrditi da je proizvođač nije trčanje električne sigurnosti testiranje, da je proizvod opremljen izjavi EZ-a o sukladnosti i nose oznaku CE.

Svaki uvoznik mora osigurati da su postupci za provjeru sukladnosti proizvoda su provedena, Treba provjeriti za CE označavanje i osigurati da tehnička dokumentacija proizvoda na raspolaganju nacionalnim nadležnim tijelima.

Slobodno kretanje

Države članice moraju pretpostaviti da proizvodi koji nose oznaku CE u skladu sa svim odredbama važećim direktivama predviđaju stavljanje. Stoga oni ne mogu biti zabranjene, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu na njihovom teritoriju proizvoda koji nose oznaku CE, osim odredbi koje se odnose na CE označavanje nisu nepravilno primijenjen.

Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama

U smjernicama našeg interesa je povezana s popisa harmoniziranih standarda koji je objavljen u Europskoj Službenom listu. Usklađenim normama uvelike olakšati provjeru sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Direktive. U tih standarda je detaljno opisao kako su se ispitivanja trebaju provoditi ili druge vrste ocjenjivanja potrebna kako bi potvrdili da je proizvod sukladan.

Ako je proizvod dostupan usklađenim normama pokriti sve zahtjeve Direktive - ako su ti standardi primjenjuju sveobuhvatno i proizvod prolazi sve testove koje po istim pravilima – onda se može pretpostaviti da je proizvod u skladu sa zahtjevima Direktive. U nedostatku usklađenih norma adekvatnog do staze proizvoda to je složeniji i skuplji.

Opremanje odgovarajući laboratorij za obavljanje potrebnih ispitivanja prema stvari usklađenih norma je prilično težak. Iz tog razloga, proizvođači će često se oslanjaju na vanjske laboratorije za testiranje.

prijavljena tijela

U Europi je to tijelo koje može napraviti procjenu usklađenosti djelujući kao treća strana ili je ona načinjena od strane proizvođača i njegovih pouzdanih laboratorija ispravan. U većini slučajeva, međutim, uporaba prijavljenog tijela nisu dostupni ili nisu potrebni.

CE označavanje

Proizvodi u skladu sa svim odredbama važećim direktivama koje pružaju za CE oznake moraju se prenijeti. Kao oznaka, naročito, naznaka da su proizvodi u skladu s bitnim zahtjevima svih primjenjivih direktiva i da su oni bili podvrgnuti postupku ocjene sukladnosti utvrđenim smjernicama. Države članice također moraju poduzeti potrebne mjere za zaštitu CE označavanje.

Za više informacija o ovoj temi, pisati info@sicomtesting.com
ili poziv +39 0481 778931.

Vezani članci

obiteljska kuća sigurnosni Bežični punjač Ljudski EMT izloženost SAR mjernog sustava

Pitanja i komentari

Ako imate pitanja ili komentara
Sicom Testiranje će rado odgovoriti na njih.