Direktiva o radijskoj opremi (CRVENA)

Direktiva o radijskoj opremi (CRVENA)

La direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/EU (CRVENA) Ona uspostavlja regulatorni okvir za stavljanje radijske opreme na europskom tržištu. L’obiettivo di questa direttiva è garantire un mercato unico per le apparecchiature radio, stabilendo i requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, la compatibilità elettromagnetica e l’uso efficiente dello spettro radio. La direttiva 2014/53/UE (CRVENA), također, si pone alla base di ulteriori regolamenti che disciplinano alcuni aspetti aggiuntivi, quali – ad esempiola protezione della privacy e le misure anti-frode.

Ova Direktiva je dio zakonodavnog okvira za slobodno kretanje i marketing proizvoda u Europskoj uniji. Njegov krajnji cilj je izbjeći rizike vezane uz proizvod ili na fenomen, tako brani zajedničke interese europskih građana i tvrtki.

Engleski naziv za ove direktive: Radio Equipment Directive;

Njegov naziv je: CRVENA;

Njegov kod je: 2014/53/SAD;

Prethodna direktive o ovoj temi, Danas oni više nisu na snazi: 1999/5/EK, 98/13/EK.

E „korisno znati reference direktivama jer često su u proizvoda ili komponenti dokumentacije, ali iu europskim zakonima i propisima, ako oni nisu nedavno ažurirane.

voki toki

djelokrug: la direttiva 2014/53/UE (CRVENA) riguarda ogni prodotto elettrico o elettronico che emetta e/o riceva intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione.

bitni zahtjevi: pogođenih proizvodi od opsega direktive, da se stavi na europskom tržištu, moraju biti u skladu sa sljedećim bitnim zahtjevima.

 • Protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/EU, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
 • Adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE;
 • Utilizzo efficace dello spettro radio ed evitamento delle interferenze dannose;
 • Le apparecchiature radio di determinate categorie devono garantire la conformità a ulteriori requisiti essenziali, ad esempio contro le frodi o per l’uso da parte di disabili.

Glavni sadržaj ove Direktive

 • preduvjeti
 • djelokrug
 • definicije
 • bitni zahtjevi
 • Obveze proizvođača
 • Obveze drugih gospodarskih subjekata
 • Slobodno kretanje
 • Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama
 • ocjenjivanje sukladnosti
 • prijavljena tijela
 • CE označavanje

preduvjeti

Oni su namijenjeni kao „pozadini” razloga koji su doveli do pisanja te direktive.

djelokrug

Opseg definira kategorije proizvoda ili fenomena obuhvaćenih Direktivom. Često opći kriterij izražen u pratnji eksplicitnim popisa proizvoda / pojavama koje su predmet Direktive i proizvoda / pojava koje su isključene iz Direktive kako bi se razjasnila specifične situacije.

definicije

U odjeljku „Definicije” znači uključivanje svih onih posebnih objašnjenja ključnih pojmova u Direktivi, Korisno je u potpunosti razumjeti opseg.

bitni zahtjevi

Bitni zahtjevi su zahtjevi koje proizvod mora zadovoljiti kako bi se stavljaju na tržište. Često su bitni zahtjevi se nalaze u Dodatku I Direktive.

Obveze proizvođača

proizvođač (ili njegov ovlašteni zastupnik u Europskoj uniji) je glavna osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište. Ovo poglavlje opisuje uvjete i postupke koji se moraju slijediti, rimandando agli allegati della direttiva per speigazioni e regolamentazioni più dettagliate.

Obveze drugih gospodarskih subjekata

Distributera i trgovaca su također odgovorni i nadležni ako se trgovina stavke koje nisu u skladu s europskim direktivama. Oni moraju potvrditi da je proizvođač nije trčanje električne sigurnosti testiranje, da je proizvod opremljen izjavi EZ-a o sukladnosti i nose oznaku CE.

Svaki uvoznik mora osigurati da su postupci za provjeru sukladnosti proizvoda su provedena, Treba provjeriti za CE označavanje i osigurati da tehnička dokumentacija proizvoda na raspolaganju nacionalnim nadležnim tijelima.

Slobodno kretanje

Države članice moraju pretpostaviti da proizvodi koji nose oznaku CE u skladu sa svim odredbama važećim direktivama predviđaju stavljanje. Stoga oni ne mogu biti zabranjene, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu na njihovom teritoriju proizvoda koji nose oznaku CE, osim odredbi koje se odnose na CE označavanje nisu nepravilno primijenjen.

Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama

U smjernicama našeg interesa je povezana s popisa harmoniziranih standarda koji je objavljen u Europskoj Službenom listu. Usklađenim normama uvelike olakšati provjeru sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Direktive. U tih standarda je detaljno opisao kako su se ispitivanja trebaju provoditi ili druge vrste ocjenjivanja potrebna kako bi potvrdili da je proizvod sukladan.

Ako je proizvod dostupan usklađenim normama pokriti sve zahtjeve Direktive - ako su ti standardi primjenjuju sveobuhvatno i proizvod prolazi sve testove koje po istim pravilima – onda se može pretpostaviti da je proizvod u skladu sa zahtjevima Direktive. U nedostatku usklađenih norma adekvatnog do staze proizvoda to je složeniji i skuplji.

Opremanje odgovarajući laboratorij za obavljanje potrebnih ispitivanja prema stvari usklađenih norma je prilično težak. Iz tog razloga, proizvođači će često se oslanjaju na vanjske laboratorije za testiranje.

prijavljena tijela

U Europi je to tijelo koje može napraviti procjenu usklađenosti djelujući kao treća strana ili je ona načinjena od strane proizvođača i njegovih pouzdanih laboratorija ispravan. U većini slučajeva, međutim, uporaba prijavljenog tijela nisu dostupni ili nisu potrebni.

CE označavanje

Proizvodi u skladu sa svim odredbama važećim direktivama koje pružaju za CE oznake moraju se prenijeti. Kao oznaka, naročito, naznaka da su proizvodi u skladu s bitnim zahtjevima svih primjenjivih direktiva i da su oni bili podvrgnuti postupku ocjene sukladnosti utvrđenim smjernicama. Države članice također moraju poduzeti potrebne mjere za zaštitu CE označavanje.

Za više informacija o ovoj temi, pisati info@sicomtesting.com
ili poziv +39 0481 778931.

Vezani članci

voki toki Internet stvari Europa RED-Direktiva Rešetka za antene 5G Antena

Pitanja i komentari

Ako imate pitanja ili komentara
Sicom Testiranje će rado odgovoriti na njih.