Direktiva o Eko-dizajn (ERP)

Direktiva o Eko-dizajn (ERP)

Direktiva EU o Eko-dizajn 2009/125 / EZ (ERP) stabilisce un quadro normativo per l’immissione di apparecchiature connesse all’energia sul mercato europeo. Garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi relativi all’energia. Direktiva, također, contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Ova Direktiva je dio zakonodavnog okvira za slobodno kretanje i marketing proizvoda u Europskoj uniji.

In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

La finalità di questa direttiva è la difesa di un interesse comune dei cittadini europei e delle aziende europee.

Engleski naziv za ove direktive: Ecodesign DirectiveEnergy related product;

Njegov naziv je: ERP;

Njegov kod je: 2009/125/EK;

La precedente direttiva su questo argomento, oggi non più in vigore è: 2005/32/EK.

È utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano sovente nella documentazione di prodotti o componenti, ali iu europskim zakonima i propisima, ako oni nisu nedavno ažurirane.

djelokrug: questa direttiva riguarda qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, incluse le parti destinate a essere integrate nei prodotti. Esiste invece una regolamentazione specifica per gli apparecchi di illuminazione.

bitni zahtjevi: questi prodotti per essere messi sul mercato europeo devono essere conformi ai requisiti essenziali descritti nell’allegato 1 direktiva. Si tratta dei criteri per l’elaborazione di specifiche comunitarie, i quali definiscono il regolamento specifico per il prodotto in esame.

Glavni sadržaj ove Direktive

 • preduvjeti
 • djelokrug
 • definicije
 • bitni zahtjevi
 • Obveze proizvođača
 • Obveze drugih gospodarskih subjekata
 • Slobodno kretanje
 • Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama
 • ocjenjivanje sukladnosti
 • prijavljena tijela
 • CE označavanje

preduvjeti

Sono le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva.

djelokrug

Opseg definira kategorije proizvoda ili fenomena obuhvaćenih Direktivom.

Sovente viene dato un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

Casa ecocompatibiledefinicije

Servono anche a capire il campo di applicazione della direttiva fornendo la definizione dei principali termini utilizzati.

bitni zahtjevi

I requisiti essenziali sono requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato.

Sovente i requisiti si trovano nell’allegato I della direttiva.

Obveze proizvođača

proizvođač (o un suo mandatario nella comunità europea) je glavna osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che esso deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per gli aspetti di maggior dettaglio.

Obveze drugih gospodarskih subjekata

Distributera i trgovaca su također odgovorni i nadležni ako se trgovina stavke koje nisu u skladu s europskim direktivama. Oni moraju potvrditi da je proizvođač nije trčanje električne sigurnosti testiranje, da je proizvod opremljen izjavi EZ-a o sukladnosti i nose oznaku CE.

Svaki uvoznik mora osigurati da su postupci za provjeru sukladnosti proizvoda su provedena, Treba provjeriti za CE označavanje i osigurati da tehnička dokumentacija proizvoda na raspolaganju nacionalnim nadležnim tijelima.

Slobodno kretanje

Države članice moraju pretpostaviti da proizvodi koji nose oznaku CE u skladu sa svim odredbama važećim direktivama predviđaju stavljanje. Stoga oni ne mogu biti zabranjene, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu na njihovom teritoriju proizvoda koji nose oznaku CE, osim odredbi koje se odnose na CE označavanje nisu nepravilno primijenjen.

Pretpostavka sukladnosti i usklađenim normama

U smjernicama našeg interesa je povezana s popisa harmoniziranih standarda koji je objavljen u Europskoj Službenom listu.

Usklađenim normama uvelike olakšati provjeru sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Direktive. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per presumere che un prodotto sia conforme.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva, se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste in queste norme, onda se može pretpostaviti da je proizvod u skladu sa zahtjevima Direktive.

U nedostatku usklađenih norma adekvatnog do staze proizvoda to je složeniji i skuplji.

Opremanje odgovarajući laboratorij za obavljanje potrebnih ispitivanja prema stvari usklađenih norma je prilično težak. Iz tog razloga, proizvođači će često se oslanjaju na vanjske laboratorije za testiranje.

prijavljena tijela

U Europi je to tijelo koje može napraviti procjenu usklađenosti djelujući kao treća strana ili je ona načinjena od strane proizvođača i njegovih pouzdanih laboratorija ispravan.

U većini slučajeva, međutim, uporaba prijavljenog tijela nisu dostupni ili nisu potrebni.

CE označavanje

Proizvodi u skladu sa svim odredbama važećim direktivama koje pružaju za CE oznake moraju se prenijeti. Kao oznaka, naročito, naznaka da su proizvodi u skladu s bitnim zahtjevima svih primjenjivih direktiva i da su oni bili podvrgnuti postupku ocjene sukladnosti utvrđenim smjernicama. Države članice također moraju poduzeti potrebne mjere za zaštitu CE označavanje.

Sicom Testing Ona nudi kompletnu uslugu za CE certifikat proizvoda.

Za više informacija o ovoj temi, pisati info@sicomtesting.com
ili poziv +39 0481 778931.

Vezani članci

Povlačenje proizvoda sa tržišta Energetska učinkovitost alatni strojevi Internet stvari CE oznaka aparati Brexi

Pitanja i komentari

Ako imate pitanja ili komentara
Sicom Testiranje će rado odgovoriti na njih.