DOKAZOV PRI NAČRTOVANJU

Hitro iskanje stroškovno učinkovite rešitve tako, da ne bi počasi, dajanje na trg proizvoda.