Bezpieczeństwa

Testy zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zasadniczych wymagań LVD.

Niskiego napięcia dyrektywy LVD 2014/35/UE dotyczy bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Jest to pole, gdy postęp w ostatnich dziesięcioleciach zostały ogromne. Jednak jesteśmy otoczeni przez coraz większą liczbę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, kto użyć zmieniających się technologii i w niektórych przypadkach wprowadzić nowe potencjalne zagrożenia.

Konsekwencją tego jest to że nadal zdarzają się wypadki ze względu na urządzenia elektryczne lub elektroniczne, jak i w Europie są zebrane produkty średnio dwa w tygodniu na niezgodność z wymogami w tym zakresie.

Dyrektywa LVD sprzęt z napięć, począwszy od 50 i 1000 V. Dla produktów o niższej mocy 50 V 2001/95/WE dyrektywa stosuje się do ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Weryfikację przeprowadza się zgodnie z normami zharmonizowanymi, związanych z niniejszą dyrektywą. Głównie chodziło o analiza diagramów i składniki używane w produkcie w związku ze wszystkimi ’ użycia skierowane na opakowaniu i w instrukcji. Wymiarowej analizy są zwykle stosunkowo izolacje. W niektórych przypadkach normy wymagają również dowody usterek, Ochrona przed przepięciami, Termika, Właściwości mechaniczne właściwości i płomień.

Zharmonizowanych norm związanych z niniejszą dyrektywą są nie tylko niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym, Ale nawet te pochodzenia mechanicznego, wybuch choroby, afterburn, niebezpieczeństwo pożaru, emisji promieniowania światła, uwalnianie substancji toksycznych, itp.

L ’ analizy jest dość złożony i bierze pod uwagę nie tylko normalne korzystanie z produktów, ale także nieprawidłowego użycia. Również upewnij się, że produkt pozostaje bezpieczne, nawet jeśli wystąpi awaria.

Do pewnych aspektów zabezpieczeń pojawiło się w ostatnich dwudziestu ’ lat i stał się coraz bardziej istotne, To jest ’ ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne.

Na pewno wrażliwość na ten problem był bardzo pobudzony przez intensywne korzystanie z telefonów komórkowych i ’ przez obecność silne nadajniki radiowe i telewizyjne. Uświadomiono sobie, że źródeł skażenia elektromagnetycznego są liczne i niedawno ma sobie sprawę, że to nie tylko nadajników radiowych, które emitują potencjalnie nadmiar pola ograniczenia prawne. Z tego powodu jest to obowiązek oceny l ’ narażenia człowieka dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Weryfikacji zgodności z wymogami bezpieczeństwa jest dziś bardzo zróżnicowane i złożone zadania. Odbywać się prawidłowo, to wymaga czasu i personel kompetentny i doświadczony w tej dziedzinie.

Tych, którzy opierają się na niekwalifikowanych lab, Może pogoni za najniższą cenę, jest prawdopodobne, aby zobaczyć jego produkt wycofany z rynku. W dodatku, w przypadku stwierdzenia szkody, zwierząt lub właściwość, osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek tego produktu ’ może być wywołana na konto.

SICOM wykonuje dokładne oceny produktu i ogłasza wyniki w sprawozdaniu z badania kompletnych i przejrzystych. W przypadku niezgodności produktu w trakcie oceny, SICOM odgrywa aktywną rolę w stosunku do swoich klientów i współpracuje z nimi, aby znaleźć tańsze środki zaradcze, aby umieścić produkt na rynku w pełnej legalności i spokój.

Zdolność do udzielania pomocy klienta najpierw, podczas i po zakończeniu fazy produktu certyfikacji jest jednym z atutów Sicom.

 
Potrzebujesz Cytat z Sicom? Nasza usługa zaczyna się tutaj.