Testowanie radia

Dowodów na właściwe wykorzystanie widma radiowego.

Sprzętu radiowego, Oprócz wymagań dotyczących elektromagnetycznej kompatybilności i bezpieczeństwa charakterystyczne dla elektronicznych i sprzętu komputerowego, Musi zapewnić, że odpowiednie stosowanie widma elektromagnetycznego. Oznacza to, że radio przekazują w częstotliwości, uprawnienia i transmisji razy określonych przez standardy odniesienia do ’ we Wspólnocie Europejskiej i zgodnie z Państwa Członkowskie planów krajowych częstotliwości. Fakt, że ten produkt jest celowe nadajnik radiowy zapewnia, że niektóre testy kompatybilności elektromagnetycznej powinny być prowadzone inaczej niż w przypadku innych urządzeń.

Dyrektywa 2014/53/UE jest norma europejska dotycząca sprzętu radiowego. Producentów i importerów takich urządzeń są wymagane wszystkie ’ zastosowanie procedury oceny zgodności przed można umieścić znak CE i umieścić swoje produkty na rynku europejskim. Podobnie do tego, co się dzieje dla elektromagnetyczne dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i zgodności, domniemanie zgodności sprzętu radiowego może być uzyskane poprzez ’ aplikacji z wszystkich zharmonizowanych norm mających zastosowanie do produktu.

W tym kontekście usługi oferowane przez Sicom do firm, które projektowania radiowych urządzeń lub zastosowanie już certyfikat radio modułów, np.. GSM, GPRS, UMTS, LTE, DECT, SRD,WiFi. Jest to wysokiej jakości usługi oferujemy w atrakcyjnych cenach i w krótkim czasie, w rzeczywistości jest wybór Sicom wyprzedzić konkurencji pod względem jakości i ceny.

Dzięki możliwości zawodowych i oprzyrządowanie dostępnych, SICOM jest l ’ tylko laboratorium w Włoch zdolny do wykonywania, dla tego typu aplikacji, wszystkie testy ustanowione zgodnie z dyrektywą Rady, zharmonizowane normy 2014/53/UE i związane.

W ten sposób Sicom zrobić dla swoich klientów produkcji dokumentacji technicznej (Dokumentację techniczno-konstrukcyjną) Pełna wersja dmuchane, nawet w tych przypadkach gdzie nie jest dostępny oryginalny dokumentacji modułu.

L ’ oferta Sicom jest zróżnicowany tak, aby obejmowała różne potrzeby klientów certyfikacji: przez ’ weryfikacji są wymagane prawem minimum, zalecane dla przebiegów drobnym drukiem, do czasu weryfikacji wykonania, w odniesieniu do aspektów interoperacyjności z jakości sieci i usługi. Wśród nich, SICOM jest również w stanie zaoferować testy zgodnie z protokołami odbioru operatorów sieci.

Bogate doświadczenie w testowaniu ’ ściśle z projektantów pozwala Sicom klientom pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, które mogą się pojawić.

 
Porownaj ceny, aby Sicom! Nasza usługa zaczyna się tutaj.