Certyfikat CE, FCC

Testowania i certyfikacji produktów na rynkach europejskich, Amerykańskich i kanadyjskich.

Oznakowanie CE

SICOM przeprowadza testy i przygotować dokumentację dla oznakowania CE różnych rodzajów produktów elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Obejmują one na przykład:

 • radiowego wysyłania lub odbierania produktów, jako sterowanie radiowe, punkt dostępu WiFi, ZigBee produktów i krótki zasięg urządzenia (SRD lub urządzeń bliskiego zasięgu)
 • Sprzęt AGD
 • Produkty używane w linii kolejowych i morskich
 • Systemy automatyki i sterowania
 • telefony komórkowe GSM/GPRS/EDGE, GSM-R, UMTS/HSDPA/HSUPA i DECT cordless telefony
 • tuner cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i DVB-H
 • produkty, które zawierają certyfikat radio modułów

Główne dyrektywy są:

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 Kwietnia 2014 ’ dotyczące harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu radiowego i uchylającej dyrektywy 1999/5/we
 • Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 Lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 Lutego 2014 harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w niektórych granicach napięcia
 • Zalecenie Rady 1999/519/WE z 12 Lipiec 1999 na ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych przez ’ 0 Hz do 300 GHz
 • Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 Stycznia 2003 sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 Grudnia 2001 dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktu ogólne
 • Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 Czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei
 • Dyrektywa 90/2014/UE (ex 96/98/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 Lipiec 2014 na ’ wyposażenia morskiego

Certyfikat FCC i ISED

SICOM oferuje firmom, które chcą zbliżyć się do USA i Kanady rynków kompleksowego testowania i certyfikacji produktów, ich, Dzięki współpracy z partnerem laboratoria akredytowane jednostki certyfikujące.

Wprowadzania do obrotu produktów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych musi przejść do testu i w związku z tym ich zgody, zgodnie z tytułem 47 Kodeksu przepisów federalnych (CF.), Sprzęt elektroniczny, radiowe i telekomunikacyjne.

SICOM jest w stanie oferować wsparcie swoim klientom badania praktyk i procesów zatwierdzania produktów poprzez procedury weryfikacji, Deklaracja zgodności i certyfikacji.

Nasze laboratorium oferuje usługi testowania i certyfikacji dla radia i produktów elektronicznych w kanadyjskiego rynku zgodnie z art. Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), takich jak ICES-003, RSS-102 i inne.

SICOM zapewnia także przedstawiciel dla produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

 
Certyfikat CE, Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada przeprowadzkę do Sicom!

Jak uzyskać oznakowanie CE

Jak autoryzować produktów dla USA i Kanady