Narażenie ludzi i badania SAR

Dowody “Szybkość pochłaniania właściwego energii” dla urządzeń, które są używane w ’ uszu i ciała i innych ocen narażenia ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne (W).

Weryfikacja ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne są częścią badania bezpieczeństwa i mają szczególne znaczenie, ponieważ są one związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Te aspekty bezpieczeństwa otrzymałeś coraz większą uwagę w ’ w ciągu ostatnich lat, rozszerzenie na wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne wymagania limitów ekspozycji u ludzi.

Dzisiaj, w wyniku licznych badań dotyczących zagrożeń i skutków narażenia na pola elektromagnetyczne ’, Oceny te są wymagane dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym sprzęt oświetleniowy, również obecny w środowisku domowym.

SICOM jest wyjątkowy we Włoszech dla jego doświadczenie w dziedzinie oceny narażenia ludzi i ’ SAR (“Szybkość pochłaniania właściwego energii”) na sprzęt, wypracowały warsztaty z udziałem Park naukowy Area i Friuli-Wenecja Julijska.

W telekomunikacji rynku wzrosła w ostatnich latach, produkcji urządzeń używane w bliskiej odległości od ludzkiego ciała przez dłuższy czas. W celu zapewnienia ochrony użytkowników produktów z nadajników ’ ekspozycji na pola EM zostały zatwierdzone w wielu krajach, takich jak Europa, Ameryka, Japonia, Australia i Kanada zharmonizowanych norm, które ograniczają poziom maksymalnej ekspozycji.

Wszystkie urządzenia mobilne, które są używane w okolicach głowy lub ciała w celu umieszczenia na rynku muszą być badane w celu wykazania ich zgodności z tymi normami SAR. SAR jest definiowana jako ilość EM energii pochłoniętej przez organizm człowieka na jednostkę masy i jest mierzony w W/Kg.

Istnieją różne metody ewaluacji dla sprzętu używanego w pobliżu ’ ucha, takich jak telefony komórkowe, te, blisko ciała, w tym laptopy, i te znajdujące się na stole lub na ścianie lub na podłodze, takie jak routery WiFi i sprzęt AGD.

L ’ Międzynarodowy Komitet ochrony promieniowanie niejonizujące (ICNIRP) określiła wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na działanie pól elektromagnetycznych. Wytyczne te są ogólnie przyjęte i zaakceptowane w wielu krajach; Jednak niektóre kraje takie jak Stany Zjednoczone i Kanada wprowadzili bardziej konserwatywny ograniczenia.

W Europie Rady Europejskiej zalecenie 1999/519/WE definiuje Limity narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych do ’ 300 GHz.

W Stanach Zjednoczonych, Limity narażenia człowieka są zdefiniowane w Kodeks przepisów federalnych (CF.) w tytule 47, Rozdział I, Część 2, Mocowanie, m.in., wartość SAR dla ka¿dego urz±dzenia, przenośne 1,6 Mierzona W/Kg na 1 gram tkanki.

SICOM może zaoferować dowody SAR dla urządzeń, które są używane w ’ uszu i ciała i innych ocen narażenia ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne.

Sicom laboratoriów badania mogą być przeprowadzane według norm europejskich, Urodzeni w (FCC) i Kanadyjczyków. Dla niego laboratorium została przyjęta w wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Industry, Science and Economic Development Canada (ISED).

 
Potrzebujesz Cytat z Sicom? Nasza usługa zaczyna się tutaj.