Testowanie urządzeń elektronicznych do użytku w kolejowych i metra

SICOM jest wykonywanie testów na produkty elektroniczne stosowane w pociągach i w metrze ponad dziesięciu lat.

Doświadczony personel Sicom pomaga firmom, które rozwijają projekty w tym obszarze w celu osiągnięcia pełnej zgodności zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei, jej transpozycji we Włoszech zgodnie z d. lgs-n. 191/2010 i standardów EIRENE.

Usługa jest skierowana do producentów, Dystrybutorzy i importerzy elektronicznych urządzeń i systemów łączności na pokładzie taboru kolejowego, tramwajowe, pociągi dużych prędkości i przejść podziemnych.

interno_cabina_tram

Wykaz norm, które mają zastosowanie Sicom zawiera, m.in.:

 • W 50155 “Kolejnictwo – wymagania dotyczące urządzenia elektroniczne stosowane w Taborze”
 • W 45545 “Kolejnictwo – Ochrony przeciwpożarowej dla taboru kolejowego”
 • W 50121-3-2 “Kolejnictwo, ulicy Samochody, Kompatybilność elektromagnetyczna trolejbusy i w metrze – Część 3-2: Taboru kolejowego – Sprzęt”
 • W 301 511 “Światowy System łączności komórkowej (GSM); Zharmonizowaną EN dla ruchomych stacji w GSM 900 i GSM 1800 wymagań zgodnie z artykułem 3.2 r&Dyrektywą RTTE (1999/5/WE)”
 • W 301 489-1 i ETSI w 301 489-7 “EMC dla systemów telekomunikacyjnych GSM i DCS”
 • W 301 419-7 “Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (Fazy 2+); Wymagania przyłączeniowe dla systemu globalnej łączności ruchomej (GSM); Koleje Band (R-GSM); Mobilne stacje; Dostęp”
 • ETSI TS 151 010-1 “Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (Fazy 2+); Stacja ruchoma (MS) zgodności specyfikacji; Część 1: Zgodności specyfikacji”
 • TS 102 933 – 2: “Telekomunikacja Kolejowa (RT) GSM-R ulepszone parametry odbiornika części 2: Radio, badanie zgodności”

Tra le udowodnić eseguite nei nostri laboratoriu vi sono:

 • Kontrola wzrokowa
 • Test wydajnościAutomat biletowy
 • Chłodzenie testu
 • Suche ciepło testu
 • Ciepło wilgotne testu
 • Przepięcia zasilania
 • Przepięcia, wyładowania elektrostatyczne i przemijające serii badań antybiotykowrażliwości
 • Test na zakłócenia radiowe (test na wrażliwość na, badania emisji)
 • Test izolacji
 • Mgła solna testu
 • Wibracje, test szoku i bump (test amortyzatorów, Random test wibracji – Funkcjonalne, Długie życie testowania na poziomie wzrost drgań losowych).
 • Test szczelności
 • Sprzęt stres badań przesiewowych
 • Test magazynu w niskiej temperaturze

Nell ’ esecuzione delle udowodnić sopra wskazują, normy techniczne są stosowane:

 • W 61373 (Wibracje & Amortyzatory)
 • W 60068 (Test temperatury)
 • W 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne: kryterium B.
 • W 61000-4-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część i 4-3: Techniki kontroli i pomiarów- Promieniowała, częstotliwości radiowej, test na odporność na pole elektromagnetyczne.
 • W 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część i 4-4 Techniki kontroli i pomiarów- Urządzenia do testów elektrycznych szybko napięcia wg normy odporności
 • W 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część i 4-5 Techniki kontroli i pomiarów- Test na odporność na wzrost.
 • W 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część i 4-6 Techniki kontroli i pomiarów- Odporności na przewodzone zakłócenia, Wpisany przez pola częstotliwości radiowych.
 • W 50125 Kolejnictwo – Warunki środowiskowe
 • W 60077 Kolejnictwo: Sprzęt elektryczny dla taboru

Uruchomić testy w systemach komunikacji komórkowej używane dla kolei w transmisji głosu i danych GSM-R.

Specjalne testy zostały opracowane w symulacji fal radiowych Sicom dla prędkości do 500 km/h, które pozwoliły nam do testowania wielu produktów dla kolei dużych prędkości pojazdów.

Odbywają się również wymiany komórek kontroli przeprowadzanych w szybkich sekwencjach typowych wysokiej prędkości.

rina_logoWiedzę i umiejętności techniczne pracowników pozwoliły Sicom wzmacnia swoją pozycję w tej dziedzinie, staje się odwołanie punkt do realiów, które już pracują w polu, lub wchodzące.

SICOM jest kwalifikowany przez RINA do przeprowadzania badań systemów sygnalizacji, kolejowej komunikacji i sterowania; Oprócz badań środowiskowych zgodnie z EN ’ 50155.

Wyświetl certyfikat RINA Sicom l ’

 
Porownaj ceny, aby Sicom! Nasza usługa zaczyna się tutaj.