Certyfikat FCC (Stany Zjednoczone) i TOWNIKÓW (Kanada)

Urządzenia radiowe (RF) muszą być licencjonowane zgodnie z jedną z procedur ustanowionych przez Federal Communications Commission (FCC) przed jest sprzedawane lub przywożone do Polski.
Gwarantuje to, że urządzenia RF używany w Stanach Zjednoczonych efektywną pracę bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Te wymagania nie tylko zminimalizuje ryzyko szkodliwych zakłóceń, ale również przestrzeganie limitów ekspozycji ludzi na pola RF, i inne cele związane ze zdrowiem.

Urządzenia o częstotliwości radiowej są uważane za wszystkie te wyższe częstotliwości sygnałów ich obsługę przy 9kHz. Oprócz radia wysyłanie lub odbieranie produktów, wchodzi w zakres tej kategorii komputery, produkty związane z komputera, Włączanie zasilania dostarcza, Niektóre cyfrowe urz±dzenia i innych produktów.

FCC zasady ma trzy procedury zatwierdzania różne urządzenia i procedury szczególne uprawnienia ’ do naśladowania opiera się na autoryzowanym sprzętem.

 • Certyfikacja
 • Deklaracja zgodności (Doc)
 • Sprawdź

Jak zdobyć ’ autoryzacja urządzenia

Następujące procedury Podsumowując proces postępowania w celu uzyskania uprawnień niezbędnych do ’ sprzęt:

 • Określenia przepisów FCC dla produktu.
 • Określić, które dell ’ procedury zatwierdzania urządzenia należy przestrzegać dla produktu.
 • Zgodność testów w laboratorium testowym (W niektórych przypadkach musi być akredytowane laboratorium dla konkretnych testów do uruchomienia).
 • Dostać ’ żądanie zatwierdzenia (W niektórych przypadkach wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej TCB).
 • Etykiety z wymagane informacje.
 • Zawierają informacje o zgodności w ’ instrukcja obsługi.
 • Informacje o zgodności i rekordy.

Po wykonaniu tych kroków, Jesteś gotowy, aby, Import i sprzedaż produktu w Stanach Zjednoczonych.

Importu

Urządzenia radiowe w Stanach Zjednoczonych importować l ’ wymaga, że produkt spełnia jeden z następujących warunków:

 • ma ’ zezwolenia FCC urządzeniom;
 • nie podlega autoryzacji FCC;
 • Jest importowany w ograniczonych ilościach, tylko dla jej oceny (nie na sprzedaż);
 • Jest importowany w ograniczonej ilości tylko dla pokaz na targach (nie na sprzedaż);
 • Tranzyty w Stanach Zjednoczonych do innych krajów;
 • jest przeznaczona tylko dla rządu Stanów Zjednoczonych;
 • Jest importowany do naprawy (nie na sprzedaż);
 • wyrób medyczny wszczepia się w okaziciela;
 • do trzech komputera lub odbiorników radiowych do użytku osobistego (nie na sprzedaż);
 • maksymalnie trzy zestawy radiowe do użytku osobistego (nie na sprzedaż).

Produkty zablokowane w urzędzie celnym

Co zrobić, jeśli produkty są zatrzymane podczas kontroli celnej, ponieważ nie były przestrzegane procedury FCC?
Produktu nie można importować do Polski. Alternatywy dla ustalenia tej sytuacji są powrót urządzenia do nadawcy lub odpowiednie zezwolenia FCC. W trakcie procedury zatwierdzania, przywożonego wyposażenia powinny być przechowywane w magazyn bloku lub przenieść w strefie wolnocłowej. Po FCC uzyskano odpowiednie uprawnienia ’, l ’ sprzęt mogą być przywożone do Polski.

Uwaga:: przepisów FCC zaszły duże zmiany w ostatnich latach i stale się rozwija, to różne aspekty techniczne i proceduralne dopuszczenia produktów powinny być zweryfikowane przez przypadek.

Co można Sicom?

SICOM oferuje firmom, które chcą eksportować do USA i Kanady rynków kompleksowego testowania i certyfikacji produktów, ich, Dzięki współpracy z partnerem laboratoria akredytowane jednostki certyfikujące.

Wprowadzania do obrotu produktów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych musi przejść do testu i w związku z tym ich zgody, zgodnie z tytułem 47 Kodeksu przepisów federalnych (CF.), Sprzęt elektroniczny, radiowe i telekomunikacyjne.
SICOM jest w stanie oferować wsparcie swoim klientom badania praktyk i procesów zatwierdzania produktów poprzez procedury weryfikacji, Deklaracja zgodności i certyfikacji.

Nasze laboratorium oferuje usługi testowania i certyfikacji dla radia i produktów elektronicznych w normach kanadyjski rynek innowacji, Nauki i rozwoju gospodarczego Kanady (TOWNIKÓW), takich jak ICES-003, RSS-102 i inne. (Certyfikacji TOWNIKÓW zastępuje poprzedni certyfikacji IC "Industry Canada".)

SICOM zapewnia także przedstawiciel dla produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

 
Zapytanie o ofertę dla ’ uprawnień produktu na rynki USA i Kanady!