Prywatność

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie do reagowania na żądania i do kolejnych komunikatach dotyczących.

Danych będzie nie być ujawniane stronom trzecim.

Aby uzyskać więcej informacji lub określonych żądań (Anulowanie rezerwacji, bloku, Aktualizacja, szlifowanie, Integracja danych i opozycji do leczenia) można pisać na adres e-mail ’ Sales@sicomtesting.com.