Informacje o firmie

Sicom test s.r.l.

Siedziba: AREA Science Park – Padriciano 99, 34149 Trieste TS
Numer VAT: IT01052260328

Biuro i administracja: via dell’Industria 9, 34075 San Canzian d’Isonzo GO