Informacje o firmie

Nazwa firmy: Sicom test s.r.l.

Siedziba: AREA Science Park – Padriciano 99, 34149 Trieste TS

Biuro i administracja: Via dell’Industria 9, 34075 San Canzian d’Isonzo GO

Ordynacji podatkowej i VAT: IT01052260328

Poleconym (PEC): sicomtestsrl@pec.it

Registro imprese di: Trieste

Rea: TS120830

Kapitał społeczny: 50.000 € i.v.