Nawet dla osób o ograniczonej produkcji, koszt niezgodnością produktu jest znacznie większa, jeśli zostanie wykryty, gdy produkt jest już w obiegu, w porównaniu do być wykryte i rozwiązane w procesie certyfikacji.
W niektórych przypadkach, polegać na wielkich międzynarodowych marek z testów i certyfikacji nie jest gwarancją jakości.

Stosowanie wszystkich standardów wymaganych podczas certyfikacji produktu w rzeczywistości jest to kwestia pewnego stopnia złożoności oraz jego prawidłowy przebieg wymaga skrupulatność wraz z wielkiej wiedzy technicznej.
Ci, którzy pracują w tej dziedzinie powinny zwrócić szczególną uwagę, aby prawidłowo ocenić oświadczenia i dokumenty dostarczone przez producentów i dostawców poszczególnych komponentów, ponieważ w niektórych przypadkach nie są one dokładnie rzeczywistość produktu.

Prace przeprowadzone przez laboratorium badawcze i certyfikacji ma na celu ochronę swojego klienta i zapobiec mu wielką niedogodność, gdy produkt jest w obiegu. Jednak niektórzy klienci nie są świadomi tej roli, szczególnie wtedy, gdy twarz opóźnienia na etapie planowania mogą przeważać ślepe dążenie do uzyskania certyfikacji produktu za wszelką cenę, pod warunkiem, że w pośpiechu.

W wielu przypadkach wskazane jest zaangażowanie w fazach certyfikacja jako laboratorium testowania Sicom, charakteryzuje kompetentnego personelu i ekstremalnych uwagę na ochronę produktu i klienta.

Aby wprowadzić swój produkt na rynek z ufnością, całkowitego bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami, skonsultować się z ufnością do testowania Sicom (info@sicomtesting.com)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Krępuj się przyczynić!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *