Nowe rozporządzenie Europejskiej 2017/745 na urządzenia medyczne, weszła w życie z dniem 25 maj 2017 i uchylające poprzedniej dyrektywy 93/42 / EWG, To wprowadza istotne zmiany w ramach prawnych dotyczących wprowadzania na rynek europejski dla urządzeń medycznych.

Seminarium odbędzie się w siedzibie laboratorium CATAS Brianza Lissone (MB) czwartek 20 września w 14.00 dąży do ramy nowy kontekst legislacyjny, w którym są one umieszczone na urządzeniach medycznych i głównych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenia i które dotyczą weryfikacji zgodności produktów i obowiązków podmiotów w sektorze.

Wydarzenie będzie uczestniczyło dott. Andrea Giavon, dyrektor Catas, Alberto Gelosa, odpowiedzialny za Catas i Brianza dott. Roberto Passini, dyrektor Sicom Testing, laboratorium badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych, elektronicznych i radiowych, czynienia z ramami regulacyjnymi odniesienia w przypadku, gdy produkty są zintegrowane z urządzeniami kontrolnymi lub ruchów zmotoryzowanych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Krępuj się przyczynić!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *