Parlament Europejski i Rada przyjęły nową dyrektywę dotyczącą dostępnych na rynku materiały elektryczne. W szczególności, dyrektywa skierowana jest do urządzeń elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 mi 1000 A między V 75 mi 1500 V.

dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35 / UE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 29 marzec 2014, Zamierza zachować zdrowie ludzi, zabezpieczyć uszkodzenie mienia i wykluczyć incydentów dla zwierząt.

Nowe funkcje dotyczą role,odpowiedzialność poszczególnych handlowców i szczególnych obowiązków (producenci, importerzy, autoryzowanych dystrybutorów i przedstawicieli) immettano że rynek UE nowy lub używany produkt, ten ostatni również importowane z kraju trzeciego.

Jeśli chodzi o rolę podmiotów gospodarczych główną nowością jest uznanie ich za wszystko odpowiedzialny za zgodność sprzętu elektrycznego umieszczonego na rynku.

Dyrektywa daje precyzyjne wytyczne dla każdego przedmiotu.

  • Zadaniem producenta jest do oceny spełnienie produkt.
  • Importer musi zapewnić, że procedury zatwierdzania zgodności materiału zostały przeprowadzone,należy sprawdzić oznakowanie i zapewnić, by dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

w skrócie, dystrybutorzy i importerzy są zaangażowane w zadania nadzorcze dla bezpieczeństwa obrotu i zaproszony do wspomagania inicjatyw podejmowanych przez władze krajowe aktywnie uczestniczących.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Krępuj się przyczynić!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *