Kompatybilności elektromagnetycznej jest dziś ważnym tematem inżynierii i społeczeństwa i jest ustawiona na coraz bardziej na znaczeniu wraz z postępem technologii informatycznych i elektroniki.

Jest to stosunkowo nowe pojęcie i jego urodzenia jest powiązana z rozpowszechnianie na szeroką skalę, sprzęt elektroniczny i ich wykorzystanie w różnych rodzajach środowisk.
Pozwól nam teraz starać się zrozumieć, co dokładnie oznacza termin "zgodność elektromagnetyczna".

Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna?

Dla kompatybilności elektromagnetycznej oznacza dyscypliny, który zapewnia, że urządzeń elektronicznych działać prawidłowo w danym środowisku i w pobliżu innych urządzeń. Przed rozkład masy sprzętu elektronicznego, nadajniki i odbiorniki radiowe były zlokalizowane w środowiskach, gdzie ingerencja przyszedł tylko z naturalnych źródeł, takich jak błyskawica, i prawie nic nie była wykonywana, aby zminimalizować ich podatność na zakłócenia zewnętrzne lub do ograniczenia emisji. Kiedy zaczął przejawiać się bardziej sztuczne źródła zakłóceń, Skupiliśmy się na aspekty kompatybilności elektromagnetycznej, do zbadania i badanie nieprawidłowości, które często sprzęt miał.

Tej dyscypliny, nabył szczególne znaczenie podczas II wojny światowej, Kiedy statki marynarki były wyposażone w bardzo zaawansowane i skomplikowane urządzenia elektroniczne, takich jak systemy komunikacji, Radar, rakiety, wszystkie blisko siebie. Również była pierwsza wojna, w której sygnały były blokowane lub zniekształcony przez zakłócenia elektromagnetyczne. Te aspekty czy wzrost, jak było coraz więcej przypadków zakłóceń.

W prawie wszystkich krajach uprzemysłowionych stworzyli specjalne przepisy obowiązkowe uregulowanie problemów kompatybilności elektromagnetycznej. Na przykład,, EMC, badania w Stanach Zjednoczonych są tak ważne, że są regulowane przez prawo federalne, W przeciwieństwie do problemów z zabezpieczeniami, które nie są. TheFCC(Federalnej Komisji Europejskiej) jest podmiot, który zarządza zasad i przepisów dotyczących emisji elektromagnetycznych urządzeń do obrotu na terytorium USA.
W Europie, w szczególności z narodzin Unii Europejskiej, ustawodawstwo zaczyna ujednolicony zasad wspólnotowych regulacji handlu towarami.
Aspektami kompatybilności elektromagnetycznej w Europie są regulowane przez Dyrektywa EMC 2014/30/UE.

EMC dyrektywy 2014/30/UE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej "w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej" ma na celu zapewnienia swobodnego przepływu wyposażenia i stworzenie środowiska dopuszczalne elektromagnetyczne, w tym samym czasie, zapewniając, że urządzenia działają prawidłowo.
The zgodności w rozumieniu niniejszej dyrektywy jest zatem warunek, że sprzęt elektryczny i elektroniczny musi mieć, aby swobodnie być sprzedawane na rynku europejskim.

Pozwól nam teraz zobaczyć szczegółowo co punkty dyrektywy.

W artykule 1 definiuje obiekt, celem, właśnie po to, aby zapewnić, że sprzęt na rynku spełniają odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej.

Ale co to są urządzenia, określone?

Dyrektywa ma zastosowanie do każdej aparatury lub stałych instalacji, jak wskazano w artykułach 2 i 3:

  • Każdy gotowego urządzenia, lub kombinacji gotowych urządzeń, udostępnione na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub których działanie może być dotknięte tymi zakłóceniami;
  • Kombinacji różnych rodzajów sprzętu i, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, zainstalowany i przeznaczone do stałego użytkowania w określonych miejscach.

Do przestrzegania, urządzenia są zgodne z zasadnicze wymogi ustanowione w dyrektywie w jego załączniku, w szczególności muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, że:

  • Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane nie przekraczają poziom, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać normalnie;
  • Ma poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, które są przewidywalne, zgodnie z wykorzystaniem, do którego informacje, które umożliwia normalne działanie bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Każdy kawałek sprzętu, który integruje aktywnych elementów elektronicznych może powodować hałas lub że może występować zakłócenia w związku z tym podlega testy kompatybilności elektromagnetycznej.

Nawet te produkty, które tradycyjnie nie zawierają elementów elektrycznych, ale z osiągnięć technologicznych są rozwój i coraz bardziej złożonych, muszą być zweryfikowane w celu obejmują aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Wystarczy pomyśleć o ile urządzeń w naszym domu życie i pracy dziś są napędzane przez silniki, systemy elektroniczne lub zdalnego sterowania.

W każdym przypadku, Jeden Staranne badanie aspektami kompatybilności elektromagnetycznej o produktach gwarantuje jego jakości, czasem i ich projekty na przyszłość coraz bardziej technologicznie zaawansowane.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do przyczynić się!

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *