Sicom odbiera żądania wielu o nadchodzących UE Radio sprzęt dyrektywy 2014/53/UE: Oto podsumowanie w odpowiedzi na najczęstsze prośby o stosowanie RED.

Jaki sprzęt radio jest objęte RED

Dyrektywa obejmuje wszelkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne celowo emituje lub odbiera fale radiowe, w celu:

  • komunikowania się (komunikacja radiowa);
  • kilka cech obiektu, na przykład jego położenie i prędkość (Oznaczanie Radio).

W porównaniu z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE, The RED wprowadzono pewne zmiany i to zawiera teraz dzwięk i urządzenia tylko do odbioru TV, i sprzęt do pracy poniżej 9 kHz.
Z drugiej strony, dyrektywa nie obejmuje telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, sprzęt radiowy, używany przez radioamatorów (chyba, że jest on dostępny na rynku), Wyposażenie morskich i powietrznych (Załącznik I, RED 2014/53/UNII EUROPEJSKIEJ).

Podczas stosowania RED wymagane jest

Zaczynając od 13czerwca 2017 tylko zastosowanie RED jest dozwolone. Aż do tej daty, mogą być używane zarówno stare, jak i nowej dyrektywy radio. Oznacza to, że wszystkie produkty wprowadzone na rynek, czyli że są dostarczane do dystrybucji i stosowania po raz pierwszy na rynku europejskim, muszą być zgodne z RED po 13 czerwca 2017.

Trasy do naśladowania, w celu spełnienia RED

Najbezpieczniejszym podejściem jest zastosowanie normy zharmonizowane wymienione w Dzienniku Urzędowym UE, które dają “domniemanie zgodności”. Ponieważ normy w trakcie rewizji, nie jest kompletny Opublikowano listy, stąd trudności, aby zdecydować, jak postępować w procesie certyfikacji produktu radio.
Jednym ze sposobów jest poczekać, aż obowiązujący standard zgodności produktu jest oficjalnie opublikowane.
Inna trasa, że producenci mogą podjąć jest do testowania swoich produktów w właściwe laboratorium, a następnie zastosować do certyfikatu badania typu UE, wydane przez jednostkę notyfikowaną, kto ocenia dokumentację techniczną produktu i porównuje wyniki badań dostępne standardy.

Dodatkowe testy wymagane przez RED

Niektóre produkty mogą wymagać dodatkowych badań, Jednak to zależy od przypadku, i może obejmować aspekty spektrum radiowego skuteczne i wydajne udostępnianie dla nadajników, i odporności dla odbiorników szczególnie, co teraz muszą być odporne na zakłócenia.
We wszystkich przypadkach, urządzeń radiowych jeszcze spełniają wymagania zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, i producentów można zastosować normy z dyrektywą EMC 2014/30/UE i LVD 2014/35/UE.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności produktu

Pod RED, wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw, jasno określone odpowiedzialność za zapewnienie, że sprzęt radiowy są zgodne z dyrektywą.
Producenci mają większość odpowiedzialności, i RED zawiera listę obowiązków, jakie muszą wykonać, aby umieścić swoje produkty na rynku. Należy upewnić się, że ich sprzęt jest produkowane w taki sposób, że spełnia istotne wymogi ustanowione w dyrektywie, wykonując procedurę oceny zgodności, przez przygotowanie i utrzymywanie na dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE, a następnie gwarantując zachowanie zgodności produktu.
Również upoważnieni przedstawiciele, importerów i dystrybutorów są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności sprzętu i trzeba upewnić się, że producent przeprowadziła procedurę oceny zgodności odpowiednich, że produkt opatrzony jest wymagane oznakowanie (na przykład oznakowania CE) i że towarzyszy mu odpowiedniej dokumentacji, w tym instrukcje i informacje na temat bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Przejście do nowej dyrektywy Radio przynosi kilka zmian w wymaganiach badania i zatwierdzania urządzeń i może go utworzyć niepewność jak postępować w procesie certyfikacji.

Z jej duże doświadczenie w certyfikujące produkty radiowe i prace z aktualizacji, Sicom może pomóc podmiotom gospodarczym zrozumieć wymagania zgodności ich sprzętu radiowego, świadczenie usług orientacji i doradztwa, i dbać o całe certyfikacji produktów, od badań do przygotowania dokumentacji technicznej.

Certyfikacji produktów, skontaktować się z personelem Sicom o info@sicomtesting.com

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do przyczynić się!

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *