Jak Ustaw ładowarkę baterii wykorzystuje indukcyjne obowiązujące normy, Kanada i Europa?

Ładowarki indukcyjne wprowadzono na rynek kilka lat: wygody do ładowania urządzeń oczyszczających z zarzutów kabli i gniazd z pewnością ma swoje strony praktycznej. Jeśli dodamy także urok minimalne kształtów i często futurystyczny, To proste zobaczyć, jak tego rodzaju technologii chcesz potwierdzić Boom. Ładowarki indukcyjne: Co to są rozporządzeń regulujących badania emisji tego produktu ? Zależy od. Zobaczmy, dlaczego.

Charghers jest produktem elektroniczne i elektryczne bezprzewodowe funkcje, których można, Podobnie jak wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, Włączenie więcej umiejętności. Jest tak, że nadaje się do bezprzewodowego charghers memo tylko funkcja ładowania lub też dodać możliwość transferu danych: do przestrzegania, jednak jest nie tylko, niezmienne cechy produktu i kraju odniesienia.

Tak przed wprowadzeniem produktu na rynek, proces certyfikacji odpowiedniej ścieżki musi być bardziej ostrożny. Istnieją więcej rozporządzeń i dyrektyw należy przestrzegać: należy wziąć pod uwagę składniki, funkcje i końcowe kraju, do którego produkt jest przeznaczony.

Bezprzewodowej prawem opłaty w Stany Zjednoczone Ameryki

FCC klasyfikuje bezprzewodowych opłat jak chłodnica "celowe". Procedura na dopuszczenie do obrotu jest do certyfikacji. Testy mają być stosowane do produktu są ustanowione zgodnie z art. “Tytuł 47 Kodeksu przepisów federalnych” FCC, część 15 i części 18 (Specjalnie dla urządzeń “Bezprzewodowe zasilanie urządzeń do przesyłania”).

Bezprzewodowej prawem opłaty w Kanada

Ładowarka

Specyfikacja standardu radio RSS-216 opublikowane pod koniec 2014 dotyczące zasilania bezprzewodowego transferu (bezprzewodowa ładowarka) ustanawia minimalne wymagania dotyczące zasilania bezprzewodowych urządzeń transmisyjnych z zarządzania energią i / lub kontroli i rozróżnia trzy rodzaje urządzeń w oparciu o ich klasyfikację jako urządzeń radiowych ( kategorii I lub II) lub urządzeń powodujących zakłócenia , w szczególności, przemysłowe , Wyposażenie medyczne i naukowe (ISM).

Bezprzewodowej prawem opłaty w Europie

W Europie ładowarki indukcyjne nie uznaje tylko radio emiter i testów EMC, które odwołują się do certyfikacji są uporządkowane według kategorii produktu przynależności. Jeśli ładowarka indukcyjna jest również przeznaczony do przesyłania danych na tej samej częstotliwości co ładowarka baterii, następnie produkt wchodzi w zakres dyrektywy RE (2014/53/UNII EUROPEJSKIEJ) i normą zharmonizowaną odniesienia dla certyfikacji jest pl 300 330-2.

W celu dostosowania się do tych nowych technologii, Europejski Instytut norm telekomunikacyjnych, wprowadzony w 2015, Zmiana ETSI EN 300 330-2 V 1.6.1. Dokument jest krótki ogólny urządzenia, nadajniki pętli indukcyjnej, apparecchiature radio e apparecchi per il trasferimento dell’energia senza fili (stazioni fisse, mobili e portatili) e distingue le procedure da adottare a seconda del numero delle funzionalità del prodotto e della frequenza da queste utilizzata.

Aspetti di sicurezza

In tutti i casi citati, senza distinzione di paese, qualora il prodotto entri nell’uso della sfera domestica, devono essere eseguite prove e analisi in accordo agli standard armonizzati IEC 60335 o a quelli europei corrispondenti W 60335-1 ed EN 60335-2-6 che prevedono la sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico.

Ekspozycji u ludzi

Ultime ma non ultime, sono da considerare le normative che regolano l’esposizione umana . I prodotti devono essere infatti sottoposti a controlli e test sul tasso di radiazione emesso per preservare la salute da fonti nocive. , Per gli elettrodomestici ad esempio, si applica lo standard armonizzato EN 62233 “Metody pomiaru pól elektromagnetycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobieństw w odniesieniu do ’ narażenia człowiekao il corrispondente IEC 62233 per gli USA.

Sicom certifica prodotti elettrici ed elettronici per Europa, Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada.

La nostra esperienza è al vostro servizio.

info@sicomtesting.com

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do przyczynić się!

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *