The 20 Kwietnia 2016 ustanawia obowiązkowe wejścia w życie nowej dyrektywy europejskie jako część znacznie szerszego procesu dostosowania do nowych ram prawnych. Wśród nowych dyrektyw, Istnieją dwa ważne, szczególnie w dziedzinie urządzeń elektronicznych: The EMC Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UNII EUROPEJSKIEJ I LVD w sprawie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych niskiego napięcia 2014/30/UNII EUROPEJSKIEJ, zastępują one 2004/108/WE i 2006/95/WE.

Chociaż nie wpływa jego pól aplikacji i zasadnicze wymagania, Dyrektywy te wprowadzić istotne zmiany w różnych poziomach, zharmonizowane definicje obowiązków podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dystrybucji produktów elektronicznych, procedury oceny zgodności dla oznakowania CE w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Istniejące produkty będą certyfikowane według nowych wytycznych przed 20 Kwietnia 2016; elementów obecnych w łańcuchu dostaw, przed tą datą, nadal mogą być sprzedawane.
Nowa dyrektywa radia KRÓL 2014/53/UNII EUROPEJSKIEJ, który zastępuje 1999/5/we, przewidziana jest w okresie przejściowym od 13 Czerwca 2016 w 12 Czerwca 2017, gdzie można zastosować zarówno stare, jak i nowej dyrektywy.

Co zmieni się dla podmiotów gospodarczych

Szczególnie ważne są zmiany dotyczące obowiązków podmiotów gospodarczych, które działają w komercjalizacji sprzętu elektronicznego w ramach rynku europejskiego. Z jednej strony, wyjaśniają obowiązki producentów, Chociaż z drugiej strony, wprowadzenie nowych, importerów i dystrybutorów, należy nie tylko zapewniają producent ma prawidłowo przestrzeganie procedury oceny zgodności wyrobów sprzedanych, ale też że są one wraz z dokumentacją techniczną i oznaczone symbolem CE regularnie, dane kontaktowe producenta i, stosownych przypadkach, importer.
EuropyPrzede wszystkim spada na producentów, Jednak, odpowiedzialność za prawidłowo sprawdzić zgodność każdego produktu do obrotu, dostosowanie do zmian wymaganych przez nowe dyrektywy i zharmonizowanych norm, aktualizacja, powtarzanie badań, w przypadku gdy jest to konieczne, produkty.

Dzięki jego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie, SICOM jest w stanie zapewnić skonsolidowany opracowane, aby pomóc firmom wzdłuż całej ścieżki Certyfikacja, zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek.
Aby uzyskać więcej informacji, Skontaktuj się z soluzioni@sicomtesting.com

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do przyczynić się!

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *