To było opublikował nowe wydanie normy W 50121-3-2 "Kolejnictwo, ulicy Samochody, Trolejbusy i w metrze. Kompatybilność elektromagnetyczna — część 3-2: Tabor — aparat ". Tej ostatniej aktualizacji dotyczy standardu technicznego, zwany od norm zharmonizowanych W 50155 "Kolejnictwo, ulicy Samochody, trolejbusów aplikacji — urządzenia elektroniczne stosowane w Taborze "mowa przez Europejskiej dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei dużej prędkości transeuropejskiej.
Nowa wersja, obowiązująca od maja 2015, całkowicie zastępuje poprzednie pl 50121-3-2 z 2006, Jednak pozostanie mające zastosowanie do maja 2018.
Jak już się stało dla innych aktualizacji w sektorze kolejowym, należy się spodziewać, że producenci tych pojazdów wymagają szybkiego wprowadzenia w życie nowych reguł, zanim stanie się obowiązkowe, biorąc pod uwagę czas realizacji projektów, duża liczba występujących składników i dość długi okres eksploatacji pojazdów kolejowych.

EMC News: urządzenia do 6 GHz i nowe standardy dla metody pomiarowe

EN 50121-3-2, dotyczące Kompatybilność elektromagnetyczna, w nowej wersji sprawia, że kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzedniej edycji.
Pierwsze środki emisji i odporności rozciąga się do urządzeń do 6 GHz, biorąc pod uwagę, Jak to, norm telekomunikacyjnych nawet, które używają częstotliwości powyżej 5 GHz, takie jak niektóre warianty normy WiFi.

Laptop w pociągu

Stosowanie tej reguły zapewnia, następnie, do urządzeń używanych powszechnie przez pasażerów w tych mediach nie przeszkadzają lub nie przeszkadza elektryczne i elektroniczne układy pojazdów kolejowych.

Kolejną innowacją jest norma dla przygotowania środowiska i systemy pomiarowe w laboratorium przeprowadzenia tych elektromagnetyczne testów zgodności. W odróżnieniu od kiedy wskazany w poprzedniej wersji, że jest to odniesienie do normy EN 55011 "Urządzenia przemysłowe, Naukowych i medycznych (ISM) – Zakłóceń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru", w nowej wersji odniesienia do normy EN grupy 55016 "Specyfikacja sprzętu i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych i odporności".
Następnie przechodzi przez zastosowanie zasady "niszy", którego dotyczy wyposażenie naukowe i aparatura pomiarowa, zastosowanie zasady ogólne i bardziej powszechne, który obejmuje między innymi sprzęt.

Tendencję do zbiegają się w kierunku standaryzacji unikatowy

Ostatniej zmiany pokazuje, jak proces konwergencji w kierunku jednolity sposób wykonywania pomiarów w produktach należących do różnych kategorii i zakresów, odpowiednio, spadek mocy różnych dyrektyw. W ten sposób przepisy wykonaj technicznym i kostium w miejscu, w którym te same technologie dominującej permeatu różnych obszarach i, w tym samym czasie, Zobacz na żywo coraz bardziej wyraźnym czas zakresów. Na przykład aby wspólne korzystanie z tabletu, Laptopy i technologii bezprzewodowych w pociągach, samoloty i jachty.

VagonPodobny proces konwergencji występuje nawet w wojsku, na przykład, w przypadku urządzeń różnego rodzaju, do egzekwowania prawa i wojskowych organów. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem europejskim tych urządzeń są zwolnione z obowiązku przestrzegania tych samych ograniczeń i te same kryteria, do których są przedmiotem elektronicznych urządzeń przeznaczonych do użytku cywilnego; Jednak, w celu uniknięcia problemów kompatybilności elektromagnetycznej, które w przeciwnym razie miałyby miejsce, w ostatnich latach często zadawane jest również poświadczyć sprzęt zgodnie z normami cywilnych sprzętu.
Ponadto aplikacja bezpieczeństwa normy cywilów przez wojsko mówi zasada że nawet dla personelu wojskowego, jak każdego innego pracownika, zdrowia i bezpieczeństwa muszą być chronione przed niepotrzebnym ryzykiem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszam do przyczynić się!

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *