sdoc

Per poter essere importati e commercializzati negli Stati Uniti, i dispositivi a radiofrequenza devono ottenere un’autorizzazione seguendo le procedure previste dalla Federal Communications Commission (FCC); Procedury w listopadzie 2018 Zostały one poddane aktualizacji. Secondo le disposizioni della FCC, Muszą być zgodne z przepisami w sprawie ograniczenia emisji wyrażanych przez przepisy FCC (część 15B) […]

Znak CE jest niezbędnym elementem obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. mi’ zidentyfikowane przez konkretnego znaku graficznego, który gwarantuje konsumentom zgodność wyrobu ze wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Jak podkreślono w […]

Il 6 wrzesień 2018 SICOM test i Udicer/Nautitest podpisali umowę o współpracy, aby utworzyć nową synergię w zakresie certyfikacji i testowania sprzętu morskiego. SICOM testowania jest laboratorium testowania i certyfikacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i radiowych, ekspert w dziedzinie testowania produktów morskich i inżynierii roślin badaniu problemów granicznych. Udicer / Nautitest jest jednostką notyfikowaną, która […]

Nowe rozporządzenie Europejskiej 2017/745 Medical Device, weszła w życie z dniem 25 maj 2017 i uchylające poprzedniej dyrektywy 93/42 / EWG, To wprowadza istotne zmiany w ramach prawnych dotyczących wprowadzania na rynek europejski dla urządzeń medycznych. Seminarium odbędzie się w siedzibie laboratorium CATAS Brianza Lissone (MB) czwartek 20 września w 14.00 i […]

Rynek produktów meblowych, które integrują zelektryfikowanych komponentów jest obszarem o silnym wzroście i szczególnym znaczeniu dla producentów sektora: kanapy i fotele, biurka, regulacja wysokości, zmotoryzowane łóżka, elementy mebli z łączności bezprzewodowej, Są one bardzo szybko rozprzestrzenia się w naszym codziennym życiu, zarówno prywatne i zawodowe. środa 27 […]