Ispitivanje elektroničke opreme za brodske

oprema Certifikati, verifiche di copertura radio, kontrola kvalitete