Reference

Tijekom godina smo stekli povjerenje važne talijanske i međunarodne tvrtke. Među njima možemo istaknuti:

Telecom Italia Spa Telekom Italia
Health Robotics srl Zdravlje Robotika
Huawei Italia srl Huawei
Electrolux Italia Spa Electrolux
Coop Italia Kup Italije
Lowara srl Lowara
Synaps srl Synaps tehnologija
Vodafone Vodafone
IMQ Spa IMQ
Ericsson Telecomunicazioni Spa Ericsson telekomunikacijskih
Rina Rina