Telsiz cihazları ile ilgili AB Direktifi üzerinden 10 puan

10690270_ 792780530764229_3284411276548428180_n

2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 16 Nisan 2014

Avrupa Birliği'nin OJ içinde Yayınlandı 22.05.2014

Tarihi 22.05.2014 Yeni Resmi Gazete'de Yayınlandı Avrupa Yönergesi 2014/53 Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından yürürlüğe giren ve verilen radyo donanımları Yayınlanan, yayarlar veya radyo dalgaları radyo iletişim amaçlı veya kasıtlı olarak radyo belirlenmesi ve sistematik olarak Telsiz Spektrumu Strateji belirleme kullanarak alma.

Terminal cihazları, sabit hat yönergesinde dahil değildir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1999/5/EC yönergesi sık sık ve önemli ölçüde değiştirir eğilimli olarak repeals ve bu nedenle netlik amaçlı bertaraf.

KISACA, 10 YÖNERGESİ ALINAN PUAN

1 – Bu verici zararlı parazitlere ve radyo dalgaları istenmeyen emisyon neden olmaz (bitişik kanalları) bir seviyeye sınırlı olmalıdır,, elde teknolojik ilerleme durumunu, zararlı bir girişimi engellemek için.

2 – Alıcı, Otelde mevcut, bir regolarefuznionamento sağlayan performans düzeyine sahip ve onu zararlı parazitlere Riskten korumak gerekir (Kanal paylaşılan ve bitişik).

3 – Yetenek alıcı Telsiz Spektrumu Strateji belirleme verimli kullanımını sağlamak için önemli bir faktör olarak kabul edilir: Zararlı parazitlere ve istenmeyen sinyalleri karşı yeterli direnci olması gerekir.

4 – Radyo donanımları ve aksesuarları arasındaki birlikte işlerlik, belirli kategoriler veya sınıfları için, bir standart sağlamak gerekir (Şarj cihazları) birikimi atık ve gereksiz maliyetleri azaltmak için.

5 – Kişisel veri ve kullanıcı radyo ekipmanı ve dolandırıcılık koruma gizlilik korunması, gelişme alet içinde ürün uygun özelliklerin geliştirilmesi yoluyla gerekir.

6 – Ekipman tasarım geliştirme engelli kişiler tarafından daha kolay kullanım için eklemeniz gerekir yanı sıra acil durum hizmetlerine erişim desteklemesi gerekir.

7 – Yetenek yüklemek veya sadece donanım değil aşılırsa yazılım değiştirmek için.

8 – Ekipman radyo merkezi bir sistem kayıt gereksinimi piyasada bulunan yerleştirmek için amaçlanan ’ verimlilik ve etkinliği artırmak için ’ ’ piyasa gözetim ve bu yönerge ile uyum düzeyini yükseltmek için yardım. Bu gereksinim ekonomik operatörler için ek maliyetler gerektirir ve sadece hangi telsiz teçhizatı kategorilerini değil henüz ulaştı için uyumluluk yüksek derecede tanıtılan bu nedenle.

9 – Üreticileri için kullanım radyo ekipmanı olmayan uyumlaştırılmış frekans bantlarını kullanarak bilgi şartları önceden hiçbir haber yoktur. Sistem ECHO frekans bilgi sistemi (EFIS) Avrupa iletişim ofis (EKO) tüm üye devletler için frekans hakkında bilgi aramak ve değerlendirmek üreticileri için kullanılabilir olup olmadığını, ve hangi koşullarda, gibi radyo donanımları olabilir kullanılan tüm ’ her üye devlet içinde.

10 – Promosyon amacıyla, tanıtım faaliyetleri Tüm ’ dizini, Sergi ve etkinlik yeri bu yönerge ile uymak değil radyo donanımları sergilemek ve koşuluyla katılımcı sağlamak ki piyasada bulunan her iki yerleştirilemez yeterli düzeyde bilgi halka sağlanan.

Belgili tanımlık bağlantı içinde belgili tanımlık dolu yorum verilir: http://EUR-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?URI uriserv =:OJ. L _. 2014.153.01.0062.01.ITA

(Sscreations tarafindan fotograf)

Bir yorum bırak

E-posta adresinizi yayınlanan olmayacak. Gerekli alanları işaretlenir *