Nova Uredba za medicinske pripomočke: Konvencije v mestu Lissone 20 Septembra

medicinski pripomočki

Nova evropska uredba 2017/745 o medicinski pripomočki, začel veljati 25 maja 2017 in o razveljavitvi Direktive prejšnje 93/42/EGS, uvaja večjih sprememb v pravnem okviru, ki urejajo dajanje na evropski trg za medicinske pripomočke.

Il seminario che avrà luogo presso la sede del laboratorio CATAS Brianza a Lissone (MB) Četrtek, 20 Septembra v 14.00 cilj je okvir novega zakonodajnega sobesedila, v katerem so medicinski pripomočki in glavne spremembe predstavljene nove uredbe o preverjanju skladnosti proizvodov in obveznosti subjektov.

Dogodka so se udeležili na dott. Andrea Giavon, Direktor CATAS, Alberto Gelosa, odgovoren za CATAS Brianza in dott. Roberto Passini, direttore di Sicom testing, Laboratorij preskušanja in certificiranja proizvodov, električnih, elektronskih in radio, obravnavajo regulativnega okvira, v primeru, da proizvodi so vgrajeni v krmilne naprave ali motorizirana gibanja.

Il seminario è gratuito ed è possibile iscriversi al seguente povezava.

Leave a Comment

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *