Zharmonizowanych norm i dyrektyw europejskich dla oznakowania CE

Europy

Jakie są zharmonizowane przepisy techniczne?

Normy zharmonizowane są reguły, które opisują sposób weryfikowania wymogi ustanowione przez dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Przez kogo są przetwarzane norm zharmonizowanych?

Zharmonizowane normy są sporządzane przez europejskie organizacje normalizacyjne: CENELEC produkty dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego, ETSI dla produktów w sektorze telekomunikacji, CEN dla produktów innych sektorów.

Co jest określone w normach zharmonizowanych?

Zharmonizowane normy określić przydatność niektórych metodę weryfikacji domniemywać zgodność z dyrektywą. Normy te są nazywane "ujednolicone", Kiedy odniesienia do nich są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (DZ.U.WE) w odniesieniu do dyrektywy. L ’ pełne stosowanie norm zharmonizowanych pozwala na wprowadzenie produktu do obrotu bez poddawania techniczno-konstrukcyjną do jednostki notyfikowanej producent. Umożliwia także producenta, Jeśli odpowiednio wyposażone, przeprowadzenie audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych. W przeciwnym razie, można skontaktować się z zaufanym testowym.

Dyrektywy we są obowiązkowe?

Tak, dyrektyw są obowiązkowe. Producent (Jeśli produkt jest wytwarzany w EOG – Europejski obszar gospodarczy) lub importer (Jeśli produkt jest importowany) ma obowiązek sporządzić dokumentację techniczną zawierającą testy, w których produkt został poddany. Testy są specyficzne dla każdej kategorii produktów i dokumentacji technicznej musi być okazywana na żądanie organom nadzoru.

WE zasady są dobrowolne?

Na termin “wolontariuszy” Jest nadal zamieszanie. Dyrektywy we nie robią to obowiązkowe do przyjęcia norm zharmonizowanych, Jednak zawsze jest to konieczne do wykazania zgodności danego produktu z wymogami dyrektywy odnoszące się do produktu. Można wybrać inne rozwiązania techniczne i proceduralne do spełnienia zasadniczych wymogów ustanowionych w dyrektywach. Rozwiązania te zazwyczaj wymagają więcej dogłębnych ocen technicznych i zaangażowania jednostki notyfikowanej. Mimo, że trudniejsze, Jest to jedyny sposób do przodu był ostatni ’ ’ w przypadku produktów, które według ich cech nie da się zmierzyć poprzez stosowanie w pełni zharmonizowane normy.

Kiedy należy skonsultować się z jednostka notyfikowana?

L ’ zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest wymagane, gdy wszystkie normy zharmonizowane nie działają w pełni. Koszty w tym przypadku są więcej, zwłaszcza, że metody badania poza normą musi być uprzednio oceniona, Opracowaliśmy i wdrożyliśmy.

Co to jest najszybszy sposób, aby doprowadzić produkt do zgodności z dyrektywami?

Najszybsza trasa, tańsze i bardziej ochronne dla producenta jest l ’ pełne przyjęcie wszystkich zharmonizowanych norm mających zastosowanie do produktu, Są to przepisy kulinarne, opracowane i przetestowane w czasie w celu sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami dyrektyw.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *