Zharmonizowanych norm i dyrektyw europejskich dla oznakowania CE

Europy

Jakie są zharmonizowane przepisy techniczne?

Przepisów, określających, dla każdego wymagania określone w dyrektywie, Właściwości bezpieczeństwa produktów i związanych z nimi testów, w którym przeprowadza się.

Przez kogo są przetwarzane norm zharmonizowanych?

Zharmonizowane normy są sporządzane przez europejskie organizacje normalizacyjne: CENELEC produkty dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego, ETSI dla produktów w sektorze telekomunikacji, CEN dla produktów innych sektorów.

Co określić zharmonizowane normy?

Zharmonizowane normy określić przydatność niektórych metodę weryfikacji domniemywać zgodność z dyrektywą. Normy te są nazywane "ujednolicone", Kiedy opublikowane odniesienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (DZ.U.WE) w odniesieniu do dyrektywy. L ’ pełne stosowanie norm zharmonizowanych pozwala na wprowadzenie produktu do obrotu bez poddawania techniczno-konstrukcyjną do jednostki notyfikowanej producent. Umożliwia także producenta, Jeśli odpowiednio wyposażone, przeprowadzenie audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych. Powinno to być może zwrócić się do zaufanego testowym.

Dyrektywy we są obowiązkowe?

Tak, dyrektyw są obowiązkowe. Producent (Jeśli produkowane w EOG – Europejski obszar gospodarczy) lub importer (Jeśli produkt jest importowany) ma obowiązek sporządzić dokumentację techniczną zawierającą testy, w których produkt został poddany. Testy są specyficzne dla każdej kategorii produktów i dokumentacji technicznej musi być okazywana na żądanie organom nadzoru.

WE zasady są dobrowolne?

Na termin “wolontariuszy” Jest nadal zamieszanie. Dyrektywy we nie zgo do przestrzegania norm zharmonizowanych, jednak zawsze jest to konieczne do wykazania zgodności produktu z wymogami niniejszej dyrektywy poprzez przyjęcie innych specyfikacji technicznych. Jest dobrowolne, następnie, l ’ zastosowanie normy ale nie ’ obowiązek udowodnić zgodność swoich produktów z normami zharmonizowanymi. W złożonym i stale rozwija rynek produktów technologicznych, zasady zapisu nie jest łatwe. Mimo, że istnieje stała aktualizacja (średnio co dwa lata), Zawsze może być produkowane co na niektóre konkretne dane techniczne nie mogą być oceniane po zharmonizowanych norm w całości. Z tego powodu dyrektyw nie nakłada obowiązku zastosowania norm zharmonizowanych, pod warunkiem że dowodzi zgodności produktu z wymogami dyrektywy. Jeśli nie przestrzegać wszystkich obowiązujących norm zharmonizowanych, procedura staje się bardziej skomplikowane i wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej ’.

Kiedy należy skonsultować się z jednostka notyfikowana?

L ’ zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest wymagane, gdy nie działają w pełni wszystkich obowiązujących norm zharmonizowanych. Koszty w tym przypadku są więcej, zwłaszcza, że metoda badania się od standardu musi pierwszy być opracowany, a następnie opracowane.

Co to jest najszybszy sposób, aby doprowadzić produkt do zgodności z dyrektywami?

Najszybsza trasa, tańsze i bardziej ochronne dla producenta pełnego stosowania zharmonizowanych norm lub przepisów opracowany i przetestowany na domniemanie zgodności z wymaganiami dyrektyw.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *