Urządzenia elektryczne i nowe niskiego napięcia dyrektywy

Sprzęt elektryczny

Parlament Europejski i Rada Europejska wydały nowe dyrektywy w sprawie rynku Materiały elektryczne. W szczególności dyrektywa jest skierowana do urządzeń elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 i 1000 V i między 75 i 1500 W.

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym 29 Marca 2014, chce zachować zdrowie ludzi, Ochrona mienia i wykluczyć wypadków dla zwierząt domowych.

Nowe funkcje odnoszą się do ról,obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów gospodarczych (producenci, importerzy, autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów) że wejście na rynek EU nowy produkt lub używane, Ten ostatni również przywożone z państw trzecich.

W odniesieniu do roli podmiotów gospodarczych główną nowością jest uważany za wszystko odpowiada za zgodność sprzętu elektrycznego do obrotu.

Dyrektywa przypisuje precyzyjnych wytycznych dla każdego przedmiotu.

  • Zadania producenta jest do oceny zgodności produktu.
  • Importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności materiału zostały przeprowadzone,należy sprawdzić na obecność oznakowanie i zapewnia, że dokumentacji technicznej produktu jest dostępny dla właściwych organów krajowych.

Na pierwszy rzut oka, Dystrybutorzy i importerzy są zaangażowane w działania nadzoru rynku dla bezpieczeństwa i zaproszeni do wspierania działań przeprowadzonych przez właściwe organy krajowe, aktywnie uczestniczyć.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *