Norm zharmonizowanych, które są dostępne dla dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED)

Collaudo di un dispositivo radio

Już pięć zharmonizowane normy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DZ.U.) domniemanie zgodności produktów do Europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED 2014/53/EU).

Niektóre z pozostałych norm związanych z dyrektywą wychodzących (R&TTE 1999/5/WE) w trakcie procesu modyfikacji należy dostosować do nowej dyrektywy i dlatego są jeszcze do publikacji lub wymienione w

Esecuzione di udowodnić su un ricetrasmettitore

DZ.U.. Choć wiele norm zharmonizowanych oczekuje się być przeniesione zgodnie z nową dyrektywą z małą modyfikacją. Wszystkie te zmienionych standardów jesteście zamierzać być opublikowane w Dzienniku Urzędowym przed 13 Czerwca 2017, gdy RED dochodzi do końca okresu przejściowego.

W okresie przejściowym, producenci są wątpliwości dotyczące sposobu postępowania w krótkim okresie. Poświadczania pod starej dyrektywy z przewagą osiągając natychmiast rynku i wadą dodatkowe koszty potwierdzić ponownie produktu zgodnie z nową dyrektywą, później. Alternatywnie producent może czekać na publikację zharmonizowanych dopasowanie standardowych do swojego produktu, być może oszczędności kosztów certyfikacji ale powstrzymanie się jego produkt, z dotarciem na rynku proste.

Sicom jest monitorowanie przez dzień ewolucji normalizacji w celu obsługi swoich klientów całej certyfikacji ich produktu, wyborze najlepszych w ich interesie.

Nie wahaj się skontaktuj się z nami dla certyfikacji produktu bez opóźnień.
Zapraszam do pisania do info@sicomtesting.com za wszelkie informacje.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *