Umowę o współpracy między Sicom i Udicer

łodzie

The 6 Września 2018 SICOM testu i Udicer/Nautitest podpisały umowę o współpracy, aby utworzyć nową synergię w zakresie certyfikacji i testowania sprzętu morskiego.

SICOM testu to laboratorium do testowania i certyfikacji urządzeń elektrycznych, elektroniczne i radio, ekspert w Testowanie sprzętu morskiego i w dochodzeniu w sprawie problemów w zakładzie Board.

Udicer/Nautitest jest o tym powiadamiany i wykonuje wszystkie procedury testowania i certyfikacji dla oznakowania CE statków wycieczkowych i składników objętych dyrektywą 2013/53/UE oraz dyrektywy w sprawie wyposażenia statków (MED) 2014/90/UNII EUROPEJSKIEJ.

WspółpracaUmowy, podpisane przez Dr. Roberto Passini, Sicom Test Manager, i ing. Adriano Bannerman, direttore della divisione componenti di Udicer, sancisce l’avvio di una nuova collaborazione nel settore della certificazione dei motori elettrici per imbarcazioni.
W tym kontekście, Sicom testing mette a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza nella verifica e nel collaudo dei prodotti nautici, con particolare attenzione agli aspetti di compatibilità elettromagnetica, sicurezza ed esposizione umana.

Un altro bel passo avanti per Sicom testing, che amplia la sua rete di partner e rafforza la sua posizione come laboratorio di test e certificazioni.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *