Handel w Europie produktów ze Zjednoczonego Królestwa.

Polska Europa

The Komisja Europejska wystawiony dokument dotyczący skutków handlu w Europie Brexit produkty z Wielkiej Brytanii.

Dokument ten obejmuje Wszystkie produkty wejściu do Unii Europejskiej, z wyłączeniem żywności i rolniczych, od dnia 30 Marca 2019, data, która będzie uwolnienie Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej (chyba że zostanie przedłużona). Dla zainteresowanych załączamy l idealna #8217; całego dokumentu w Link.

Komitet podkreślił, że, począwszy od daty wydania, Producenci i importerzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawane mających siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Rezultatem jest to, że wykonawca siedzibę w innym kraju członkowskim, że przed Brexit była uważana za dystrybutora, Będzie on automatycznie stać się importerem i będzie podlegał ustawie o produktach z kraje trzecie.

Z praktycznego punktu widzenia, będzie musiał wypełniać obowiązki importerzy które różnią się od tych z Dystrybutorzy.

Jest więcej. przepisy europejskie dotyczące produktów już nie rozpozna upoważnieni przedstawiciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Tak więc firmy spoza UE, które obecnie zatrudniają upoważnionego przedstawiciela (lub środek) za wprowadzanie ich produktów na rynku europejskim, przeniesie tę funkcję do drugiego z krajów UE.

Również zgodnie z dokumentem, jednostek notyfikowanych Wielka Brytania nie będzie tak do prawa europejskiego i nie będzie mógł wypowiedzieć się na temat zgodności z warunkami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

I podmioty działające w dziedzinie co zrobić? Muszą mieć pewność, że każda certyfikat oceny (Badanie typu UE) Pochodzi z Jednostka notyfikowana jednym z innych państw członkowskich UE.

Jeżeli operator posiada certyfikat wydany przez agencję kanału, Musi poprosić o nową ocenę przez siebie jednostki notyfikowanej społeczność, lub na podstawie umowy między producentem, Brytyjskich i europejskich ciała, żądać przeniesienia dokumentacji oraz odpowiedni certyfikowany przez Brytyjczyków do Europy, kto weźmie odpowiedzialność.

words_brexit

Również jako część Brexit postu zmienia także Europejska Agencja Leków oraz Europejski Organ Nadzoru Bankowego będzie musiał opuścić swoje miejsca w Wielkiej Brytanii i przenieść się do jednego z krajów Komisji przez 30 Marca 2019.

Jeśli chodzi o Europejska Agencja Leków (EMA), w dniu 20 Listopada 2017, Rada Europejska wybrała Amsterdam jako nowej lokalizacji. Jednakże rząd włoski poprosił, aby anulować tę decyzję, podkreślając, że nie będzie “zapewnienie, że Agencja może funkcjonować iw pełni funkcjonalny od daty wydania Zjednoczonego Królestwa Unii Europejskiej (30 Marca 2019), biorąc pod uwagę potrzebę przestrzeni i odpowiednich rozwiązań logistycznych dla biur, sale konferencyjne, archiwa i odpowiednie standardy bezpieczeństwa infrastruktury”.

Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) Zostanie on przeniesiony do Paryża. Decyzja ta została określona przez losowanie po trzeciej turze głosowania. W trzeciej rundzie przyszedł Paryż i Dublin.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *