Nowości i zmiany w oznakowaniu CE: Nowa dyrektywa EMC, LVD i Radio

zgodności

The 20 Kwietnia 2016 ’ Wejścia w życie ustanawia obowiązkowe l nowych dyrektyw europejskich w ’ część szerszego procesu dostosowania do nowych ram prawnych. Wśród nowych dyrektyw, Istnieją dwa ważne, szczególnie w dziedzinie urządzeń elektronicznych: The EMC Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UNII EUROPEJSKIEJ I LVD w sprawie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych niskiego napięcia 2014/30/UNII EUROPEJSKIEJ, zastępują one 2004/108/WE i 2006/95/WE.

Chociaż nie wpływa jego pól aplikacji i zasadnicze wymagania, Dyrektywy te wprowadzić istotne zmiany w różnych poziomach, zharmonizowane definicje obowiązków podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dystrybucji produktów elektronicznych, procedury oceny zgodności dla oznakowania CE w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Istniejące produkty będą certyfikowane według nowych wytycznych przed 20 Kwietnia 2016; elementów obecnych w łańcuchu dostaw, przed tą datą, nadal mogą być sprzedawane.
Nowa dyrektywa radia KRÓL 2014/53/UNII EUROPEJSKIEJ, który zastępuje 1999/5/we, przewidziana jest w okresie przejściowym od 13 Czerwca 2016 w 12 Czerwca 2017, gdzie można zastosować zarówno stare, jak i nowej dyrektywy.

Co zmieni się dla podmiotów gospodarczychEuropy

Szczególnie ważne zmiany dotyczące obowiązków podmiotów gospodarczych zaangażowani w marketingu urządzeń elektronicznych wszystkie wewnętrznego Europejskiego rynku ’. Z jednej strony, wyjaśniają obowiązki producentów, Natomiast z ’ innych wprowadzenie nowych, importerów i dystrybutorów, należy nie tylko zapewniają producent ma prawidłowo przestrzeganie procedury oceny zgodności wyrobów sprzedanych, ale też że są one wraz z dokumentacją techniczną i oznaczone symbolem CE regularnie, dane kontaktowe producenta i, stosownych przypadkach, Dell ’ importera.

Przede wszystkim spada na producentów, Jednak, odpowiedzialność za prawidłowo sprawdzić zgodność każdego produktu do obrotu, dostosowanie do zmian wymaganych przez nowe dyrektywy i zharmonizowanych norm, aktualizacja, powtarzanie badań, w przypadku gdy jest to konieczne, produkty.

Dzięki jego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie, SICOM jest w stanie zapewnić skonsolidowany przetwarzane za wspieranie firm na całej trasie ’ Certyfikacja, zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek.
Aby uzyskać więcej informacji, Skontaktuj się z soluzioni@sicomtesting.com

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *