Dziesięć punktów przez Europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

10690270_ 792780530764229_3284411276548428180_n

DIRETTIVA 2014/53/e DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 Kwietnia 2014

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22.05.2014

W dniu 22.05.2014 Dzienniku Urzędowym opublikowane nowe Dyrektywy europejskiej 2014/53 uchwalona przez Parlament i Radę Europejską i podane do sprzęt radiowy nadawana, emitować i odbierać celów komunikacyjnych radiowe fale radiowe lub celowo oznaczanie radio i wykorzystania widma radiowego.

Urządzenia końcowe linii stacjonarnej nie znajduje się w dyrektywie.

Niedawno wydany 1999/5/WE uchyla dyrektywy jako podatne na często i w znacznym stopniu zmienia i dlatego unieszkodliwiać w celach jasności.

W SKRÓCIE, 10 PUNKTY Z DYREKTYWY

1 – Ten nadajnik nie może powodować szkodliwych zakłóceń i niepożądanych emisji fal radiowych (w sąsiednich kanałów) powinien być ograniczony do poziomu, który, Stan osiągnięty postęp technologiczny, Aby uniknąć szkodliwych zakłóceń,.

2 – Odbiornik, Kiedy obecne, musi posiadać pewien wypoziomować od świadczenie, który pozwala regolarefuznionamento i chronić go przed ryzyko szkodliwych zakłóceń (wspólne kanały i przyległych).

3 – Zdolność odbiornika jest uważane za ważny czynnik aby zapewnić efektywne wykorzystanie widma radiowego: Musi mieć odpowiednią odporność na działanie szkodliwych zakłóceń i szumów sygnału.

4 – Interoperacyjność sprzętu radiowego i akcesoria, dla poszczególnych kategorii lub klas, musi zapewnić standard (Ładowarki) Aby zmniejszyć nagromadzenie odpadów i zbędnych kosztów.

5 – Ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników sprzętu radiowego i ochrony oszustwa, wymagają poprawy poprzez rozwój odpowiednich funkcji wdrożone w produktach.

6 – Sprzęt musi obsługiwać dostęp do służb ratunkowych oraz projekt musi obejmować opracowanie łatwy w użyciu nawet przez osoby niepełnosprawne.

7 – Możliwość przesłać lub modyfikować oprogramowania, tylko wtedy, gdy sprzęt nie jest zagrożona.

8 – Obowiązku rejestracji w scentralizowanym systemie sprzętu radiowego przeznaczone do wprowadzenia do obrotu ’ zwiększenia efektywności i skuteczności ’ ’ nadzoru rynku i przyczynić się do podniesienia poziomu zgodności z niniejszą dyrektywą. Wymóg ten pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla podmiotów gospodarczych i dlatego należy wprowadzić tylko dla kategorii urządzeń radiowych, dla którego nie jeszcze osiągnięto wysoki stopień zgodności.

9 – Dla producentów jest nie uprzedniego powiadomienia informacji warunki użytkowania urządzeń radiowych przy użyciu pasma częstotliwości niezharmonizowane. System System informacji częstotliwości ECHO (EFIS) Biuro komunikacji Europejskiej (ECO) jest dostępne dla producentów, którzy mogą zasięgnąć informacji na temat częstotliwości dla wszystkich państw członkowskich i ocenić, czy, i na jakich warunkach, takie urządzenia radiowe mogą być używane wszystkie ’ w każdym Państwie Członkowskim.

10 – Do celów promocji, działania w zakresie demonstracji wszystkie ’ Targi, wystawy i wydarzenia jest możliwe wykazują sprzętu radiowego nie przestrzeganie niniejszej dyrektywy i który nie być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że wystawcy powinny zapewnić, aby zarówno pod warunkiem wystarczającej ilości informacji do publicznej wiadomości.

Pełnej wersji jest podana w linku: http://EUR-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?Identyfikator URI = uriserv:DZ.U. L _. 2014.153.01.0062.01.ITA

(Zdjęcie zrobione przez sscreations)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *