Zaktualizowano normę EN 50121, Tabor kolejowy i kompatybilności elektromagnetycznej

Siedzenie kierowcy

To było opublikował nowe wydanie normy I 50121-3-2 "Kolejnictwo, ulicy Samochody, Trolejbusy i w metrze. Kompatybilność elektromagnetyczna — część 3-2: Tabor — aparat ". Tej ostatniej aktualizacji dotyczy standardu technicznego, zwany od norm zharmonizowanych I 50155 "Kolejnictwo, ulicy Samochody, trolejbusów aplikacji — urządzenia elektroniczne stosowane w Taborze ", o których mowa przez Europejskiej dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei dużych prędkości trans Europejskiej ’.
Nowa wersja, obowiązująca od maja 2015, całkowicie zastępuje poprzednie pl 50121-3-2 z 2006, Jednak pozostanie mające zastosowanie do maja 2018.
Jak już się stało dla innych aktualizacji w sektorze kolejowym, należy się spodziewać, że producenci tych pojazdów wymagają szybkiego wprowadzenia w życie nowych reguł, zanim stanie się obowiązkowe, biorąc pod uwagę czas realizacji projektów, duża liczba występujących składników i dość długi okres eksploatacji pojazdów kolejowych.

EMC News: urządzenia do 6 GHz i nowe standardy dla metody pomiarowe

EN 50121-3-2, dotyczące Kompatybilność elektromagnetyczna, w nowej wersji sprawia, że kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzedniej edycji.
Pierwsze środki emisji i odporności rozciąga się do urządzeń do 6 GHz, biorąc pod uwagę, Jak to, norm telekomunikacyjnych nawet, które używają częstotliwości powyżej 5 GHz, takie jak niektóre warianty normy WiFi. laptop na wagon kolejowyStosowanie tej reguły zapewnia, następnie, do urządzeń używanych powszechnie przez pasażerów w tych mediach nie przeszkadzają lub nie przeszkadza elektryczne i elektroniczne układy pojazdów kolejowych.

Kolejną innowacją jest norma dla przygotowania środowiska i systemy pomiarowe w laboratorium przeprowadzenia tych elektromagnetyczne testów zgodności. W odróżnieniu od kiedy wskazany w poprzedniej wersji, że jest to odniesienie do normy EN 55011 "Urządzenia przemysłowe, Naukowych i medycznych (ISM) – Zakłóceń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru", w nowej wersji odniesienia do normy EN grupy 55016 "Specyfikacja sprzętu i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych i dell ’ odporności".
Następnie idzie od ’ stosowania reguły "niszy", którego dotyczy wyposażenie naukowe i aparatura pomiarowa, wszystkie ’ aplikacji z reguły bardziej ogólne i powszechne, który obejmuje między innymi sprzęt.

Tendencję do zbiegają się w kierunku standaryzacji unikatowy

Ostatniej zmiany pokazuje, jak proces konwergencji w kierunku jednolity sposób wykonywania pomiarów w produktach należących do różnych kategorii i zakresów, odpowiednio, spadek mocy różnych dyrektyw. W ten sposób przepisy wykonaj technicznym i kostium w miejscu, w którym te same technologie dominującej permeatu różnych obszarach i, w tym samym czasie, Zobacz na żywo coraz bardziej wyraźnym czas zakresów. Na przykład wszystkie powszechnie stosowane tabletka ’, Laptopy i technologii bezprzewodowych w pociągach, samoloty i jachty.

wewnętrznegoPodobny proces konwergencji występuje nawet w wojsku, na przykład, w przypadku urządzeń różnego rodzaju, do egzekwowania prawa i wojskowych organów. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem europejskim tych urządzeń są zwolnione z obowiązku przestrzegania tych samych ograniczeń i te same kryteria, do których są przedmiotem elektronicznych urządzeń przeznaczonych do użytku cywilnego; Jednak, w celu uniknięcia problemów kompatybilności elektromagnetycznej, które w przeciwnym razie miałyby miejsce, w ostatnich latach często zadawane jest również poświadczyć sprzęt zgodnie z normami cywilnych sprzętu.
Inoltre l'applicazione degli standardowych di bezpieczeństwo civili w ambito militare afferma il principio secondo cui anche per il personale militare, jak każdego innego pracownika, La salute e la bezpieczeństwo devono essere tutelate da rischi nie necessari.

2 Komentarze

 1. David

  Ta zaktualizowana wersja od EN50121-3-2 2006 do 2015. Ja biorę to, co dotyczy to tylko do nowych modeli/urządzeń wchodzących na rynek teraz ?
  Jeden nadzieję że niczego już sprzedaż na rynku spełnienie 2006 poziom jest ok. W przeciwnym razie będzie to ból głowy dla producentów i wszystko, co możemy robić jest testowanie naszych produktów do śmierci z ciągłej zmiany norm i dyrektyw UE.

  Pozdrawiam

  David

  Odpowiedz
  1. Admin (Autor postu)

   Ogół wszystkich wyprodukowanych jednostek wchodzącemu na rynek muszą spełniać nowe standardy. Ma nakładających się czas w zakresie od czterech miesięcy do dwóch lat, podczas których obie można stary i nowy standard; w ten sposób jest rozsądnym czasie dla weryfikacji zgodności z nową normą i modyfikacji produktu w razie potrzeby. Jest to zwykle nie wymagane pełne testowanie i dlatego nie jest zbyt wysoki koszt.

   W przypadku EN50121-3-2 jest nieco inny, bo to nie jest norma zharmonizowana na własną, Zamiast tego jest wywoływany przez zharmonizowaną normą EN 50155. Teraz problem jest, że odwołanie jest jawne do 2000 wersji EN50121-3-2, to jest raczej stary.

   Nasi klienci zazwyczaj wymagane badania według 2006 wersja i teraz oni wykazują zainteresowanie dla 2015 Wersja.
   To jest przede wszystkim nadal wyprzedzają kolejnej zmiany i należy być zgodny ze specyfikacją techniczną ofert.
   EM odporności na częstotliwości w 5 Zakres GHz, Teraz powszechnie stosowane w konsument elektronika, jest również praktyczny problem.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *