Zaktualizowano normę EN 50360:2001/A1:2012 narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych

Sztucznej głowy do pomiarów

Przez mar 2015 stał się obowiązkowy do zastosowania ostatecznie Zmiana A1 Norma Europejska I 50360:2001/A1:2012 "Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne ’ (300 MHz – 3 GHz)”.
Edycji, wprowadzony z publikacją ’ Zmiana A1 w lipcu 2012, składa się z tylko usunięcie zdania w tekście normy, ale jest to zmiana z ważne konsekwencje.

pracownikNell ’ zakres zgodności audyty maksymalną dozwoloną przez ekspozycji u ludzi, w niniejszym ustępie rozważa możliwość zastosowania wskazanego w dokumencie "Wytycznych ICNIRP" 1998 jako alternatywę do podstawowych ograniczeń stosowanych zgodnie z EN 50360.
Dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych sprzęt radiowy które są używane w ścisłej bliskości do ucha tego dokumentu miałyby zastosowanie do pracowników limitów ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne 5 razy wyższe niż dozwolone limity dla wspólnej populacji.
Z ostatecznego zniesienia tego zwolnienia najpierw usunąć możliwe rozróżnienie między profesjonalnych i nieprofesjonalnych narażenia na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, przynajmniej dla produktów które wchodzi w zakres tej reguły: w rzeczywistości wartości dopuszczalnych dotyczących ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne są unified ’, zastosowanie do pracowników takie same restrykcje są dozwolone dla ludności.

W tym samym czasie, ostatecznym aplikacji normy EN 50360:2001/A1:2012 działa na innym ważnym aspektem pochodną obecność dokumentu ICNIRP, często przedmiotem błędnej wykładni ’ telefon komórkowysprawie stosowania metod pomiarowych.
I’ sukces, że laboratoria testowe i poświadczania centra pochylili się tego wyjątku możliwość przeprowadzenia kontroli narażenia człowieka z alternatywnych metod (lub jeśli chcemy “skróty”) w porównaniu do pomiaru SAR (Szybkość pochłaniania właściwego energii) przewidziane w normie lub nawet, z interpretacji jeszcze bardziej zniekształcony, nie należy uruchamiać w wszystkie te kontrole. W tym kontekście, obecna aktualizacja normy EN 50360 Przypisuje się mu również ostatecznie rozwiązać problem, Wyczyszczenie obozu z możliwych niejasności w interpretacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *