Nowe rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych: Konwencja w Lissone 20 Września

urządzenia medyczne

Nowe rozporządzenie europejskie 2017/745 sui urządzenia medyczne, weszła w życie w dniu 25 może 2017 i uchylające poprzedniej dyrektywy 93/42/EWG, wprowadzono znaczące zmiany w ramach prawnych, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek europejski dla wyrobów medycznych.

Il seminario che avrà luogo presso la sede del laboratorio CATAS Brianza a Lissone (MB) giovedì 20 settembre alle ore 14.00 ma na celu rama nowy kontekst prawny, w którym są wyroby medyczne i główne zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczące weryfikacji zgodności wyrobów i obowiązki podmiotów.

Zdarzenia z udziałem dott. Andrea Giavon, Dyrektor CATAS, Alberto Gelosa, odpowiedzialny za CATAS Brianza i dott. Roberto Passini, Dyrektor Sicom testing, Laboratorium badań i certyfikacji produktów elektrycznych, elektroniczne i radio, do czynienia z ram regulacyjnych, w przypadku gdy produkty są zintegrowane z urządzeń sterujących lub zmotoryzowane ruchów.

Il seminario è gratuito ed è possibile iscriversi al seguente Link.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *