Novi propisi za medicinske uređaje: Konvencije u gradu: Lissone 20 Rujna

medicinski uređaji

Nova Europska regulacija 2017/745 o medicinski uređaji, stupile na snagu 25 Svibanj 2017 izvan snage prethodne Direktive 93/42/EEC, uvodi velike promjene u pravni okvir koji regulira stavljanje na europskom tržištu za medicinske uređaje.

Il seminario che avrà luogo presso la sede del laboratorio CATAS Brianza a Lissone (MB) Četvrtak, 20 Rujna na 14.00 ima za cilj da smjesti novi zakonodavni kontekst u kojem su medicinski uređaji i glavnim promjenama koje novi propisi u pogledu provjere sukladnosti proizvoda i obveze operatora.

Događaju prisustvovali su dott. Andrea Giavon, Direktor CATAS, Alberto Gelosa, odgovoran za CATAS Brianza i na dott. Roberto Passini, Direktor Sicom testing, Lab testiranje i certifikaciju električnih proizvoda, elektronički i radio, bave regulatornog okvira u slučaju da proizvodi su integrirane s kontrolom uređaja ili motornim pokreta.

Il seminario è gratuito ed è possibile iscriversi al seguente veza.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljen. Obavezna polja označena su *