ينمو السوق لمكونات المسار منتجات الأثاث في نطاق وأهمية خاصة بالنسبة للمصنعين في الصناعة: آرائك وكراسي, مكاتب قابل للتعديل الارتفاع, أسرة مزودة بمحركات, عناصر تأثيث مع الاتصال اللاسلكي, وتنتشر سريعاً في حياتنا اليومية, الخاصة والمهنية على السواء.

الأربعاء 27 giugno alle ore 15.00 presso la sede di Federlegno a Milano si terrà un incontro di formazione gratuita che ha lo scopo di definire il contesto normativo europeo in cui si inseriscono i mobili elettrificati e di informare i produttori sulle proprie responsabilità e modalità di adempimento ai propri obblighi. Il seminario prevede l’intervento del dott. Andrea Giavon, direttore del laboratorio تذوق per il settore legno-arredo, e del dott. Roberto Passini, direttore di اختبار شركة سيكوم SICOM, laboratorio di test e certificazione di prodotti elettrici, الإلكترونية والإذاعة.

Da mesi CATAS e Sicom testing collaborano al fine di fornire supporto ai fabbricanti che intendono immettere nel mercato europeo i propri arredi elettrificati in conformità alle normative applicabili.

Il convegno ha proprio l’obiettivo di illustrare la situazione degli arredi elettrificati in ambito europeo partendo dall’inquadramento delle direttive applicabili e passando poi all’analisi di alcuni casi tipici.

E’ possibile iscriversi all’evento gratuitamente registrandosi on line al seguente الارتباط.

0 ردود

اترك رداً

تريد الانضمام إلى المناقشة?
لا تتردد في المساهمة!

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. يتم وضع علامة الحقول المطلوبة *